Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Cesol

 


Aktualizováno:

Léky a léčivé byliny

Praziquantel, nebo také prazikvantel, je anthelmintikum ze skupiny chinolinových derivátů působící proti tasemnicím a motolicím. Vyrábí se jako léčivo pro humánní i veterinární použití. Cesol představuje velikou zátěž pro organismus, hlavně má vliv na játra. Reakce organismu se dají jen těžko předvídat, a proto se doporučuje jej aplikovat velice opatrně.

Co léčí lék Cesol

Cesol obsahuje 150 mg praziquantelu v jedné tabletě, jedno balení obsahuje 6 tablet. Při léčbě jsou většinou zapotřebí tři až čtyři balení (čtvrté balení se užívá až za měsíc po předchozích třech baleních). Cesol je lék na bázi praziquantelu a hubí tasemnice, škulovce, tasemničku dětskou, schistosomy a motolice. Současně tlumí, i když tyto informace leták neobsahuje, prvoky a oblé červy. Vstřebává se do krve, takže pokud má někdo zárodky tasemnic až v CNS, je to jediný lék, na který se lze spolehnout, že vyčistí parazity i tam.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Dávkování

K léčbě je zapotřebí minimálně dvou až tří balení. V jednom balení je šest tablet. Tablety se užívají podle váhy, takže 60kg člověk by měl sníst všech šest tablet najednou, a to nejlépe po snídani zapít přírodní vymačkanou šťávou z grepu. 70kg člověk si vezme 7 tablet a podobně. Grepová šťáva zvyšuje účinnost praziquantelu, který se potom lépe vstřebává. Lék nesmí užívat těhotné, lidé s voperovaným srdečním kardiostimulátorem, lidé, kteří užívají léky na bázi digitalis. Cesol mohou užívat děti i staří lidé. Ženy, které kojí, by se měly poradit s lékařem. Lidem, kteří mají podváhu (to je například 55 kg, ne 60 kg), ale mají velkého parazita, se doporučuje raději užít také všech šest tablet najednou, aby koncentrace praziquantelu v krvi byla dostatečná. Lidé s cysticerkózou, což jsou boubele v CNS, by si měli prodloužit první kúru na tři dny. Cesol se také špatně dostává do kloubů a do páteře.

Kde se dá Cesol koupit

Cesol u nás není registrován. Lék je na předpis i v zemích EU. Pokud požádáte lékaře o vystavení receptu, lékař musí vyplnit formulář o léčivech z dovozu, který najde na internetu, a pošle na SÚKL. Jedná se o oznamovací povinnost, nemusí čekat na schválení. Pokud lékař vyplní tento formulář, nehrozí mu ani ztráta licence, ani jiný postih. Cesol vám může napsat i veterinář, ale většina lékáren se zdráhá přijmout recept a prodat lék. Je proto lépe s receptem vyjet za hranice, v Německu a Rakousku s ním nemají takový problém. Cena jednoho balení, které obsahuje 6 tablet, je 23,50 euro. U nás stojí 650 až 670 Kč.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Příbalový leták

Cesol obsahuje praziquantel a slouží k léčbě infekce tasemnicí. Účinná látka praziquatel byla společně vyvinuta firmami Merck KGaA, Darmstadt a Bayer AG, Leverkusen.

Cesol se používá u: infekcí Taenia saginata (tasemnice bezbranná), Taenia solium (tasemnice dlouhočlenná), Hymenolepis nana (tasemnice dětská), Diphyllobothrium pacificum (škulovec pacifický – jihoamerická tasemnice napadající ryby).

Cesol se nesmí užívat: v případě, jste-li přecitlivělí (alergie) na praziquantel nebo některou z dalších složek, a v případě, máte-li napadené oko larvami tasemnice dlouhočlenné (nitrooční cysticerkóza), při současném podávání rifampicinu (účinná látka proti tuberkulóze).

Zvláštní opatrnost při užívání Cesolu se vyžaduje:

  • při výrazném omezení jaterních funkcí, protože pak může být odbourávání praziquantelu sníženo. Z toho může pak vyplývat jeho vyšší koncentrace v krvi a prodloužený poločas rozpadu. V takových případech má podávání přípravku probíhat za hospitalizace.
  • v případě, trpíte-li poruchami srdečního rytmu nebo srdeční slabostí, které vyžadují léčbu digitalisovými přípravky, máte být během podávání Cesolu sledováni.
  • u pacientů se sníženými renálními funkcemi je třeba počítat se zpomaleným vylučováním praziquantelu močí. Jeho škodlivé účinky na ledviny nejsou známé.

Návod k použití:

Zřídka vznikají po podání praziquantelu k odstranění tasemnice záchvaty křečí, které jsou projevem současně existující neurocysticerkózy (neurocysticercosis – napadení centrálního nervového systému tasemnicí dlouhočlennou). Takové případy bývají především v oblastech, ve kterých je rozšířena infekce tasemnicí dlouhočlennou, případně jejími larvami, a vyžadují rychlé odhalení.

Děti mladší 12 let:

U dětí nejsou žádné zvláštnosti, které by se musely zohledňovat. Cesol se doporučuje pro děti od 2 let.

Starší lidé:

U starších lidí nejsou žádné zvláštnosti, které by se musely zohledňovat.

Užívání Cesolu s jinými léčebnými přípravky:

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte/aplikujete, případně jste před krátkou dobou užívali/aplikovali, další léčebné přípravky, a to i tehdy, jedná-li se o přípravky, které nejsou na lékařský předpis.

Oslabení účinnosti:

U skupiny 8 pacientů bylo při současném podávání dexamethasonu pozorováno následné snížení hladiny praziquantelu v krvi.

Současné podávání chloroquinu může vést ke snížení hladiny praziquantelu v plazmě.

Současné podávání léků indukujících enzymový jaterní systém odbourávající léky (cytochrom P 450), například antiepileptika, může snižovat koncentraci praziquantelu v krvi.

Rifampicin nesmí být podáván současně s praziquantelem, protože praziquantel pak nedosáhne terapeuticky účinné hladiny.

Zesílení účinku:

Současné podávání léků inhibujících enzymový jaterní systém odbourávající léky (cytochrom P 450) například cimetidin, může vést ke zvýšené hladině praziquantelu v plazmě a prodloužit jeho retenci.

Užívání Cesolu společně s potravinami a nápoji.

Současná konzumace grapefruitové šťávy může vést ke zvýšení hladiny praziquantelu.

Těhotenství a kojení:

Poraďte se před užíváním/aplikací všech léčiv se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství:

Dostatečné zkušenosti s podáváním Cesolu těhotným ženám nejsou dosud k dispozici. Při pokusech na zvířatech nebyly zatím zjištěny žádné plod poškozující (embryotoxické, teratogenní) účinky. Před podáváním Cesolu v těhotenství, především v prvních 3 měsících, je třeba přísně zvážit poměr rizika a přínosu léku.

Kojení:

Praziquantel přechází do mateřského mléka (až 20 % sérové koncentrace). Farmakologické působení množství praziquantelu v tomto rozsahu není u kojenců známo. Přesto se doporučuje přísné dodržení indikace při použití v době kojení. Dojde-li k aplikaci Cesolu, má být kojení během léčby a následných 24 hodin po skončení aplikace pro jistotu přerušeno.

Schopnost řízení a obsluhy strojů:

Cesol může i při správném použití změnit schopnost reagovat do té míry, že může být ovlivněna schopnost aktivní účasti na dopravním provozu nebo obsluze strojů. Totéž platí také pro práce ve výškách bez zajištění a v ještě větší míře při současném působení alkoholu.

Důležité informace o ostatních složkách Cesolu:

Žádné zvláštnosti.

Jak Cesol užívat?

Užívejte Cesol vždy přesně podle doporučení vašeho lékaře. V případě nejistoty se zeptejte u svého lékaře nebo lékárníka.

Dávkování:

Pokud není od lékaře naordinováno jinak, je obvyklé dávkování pro děti od 2 let a pro dospělé:

Při infekci tasemnicí bezbrannou a dlouhočlennou: 1x 5–10 mg praziquantelu/kg tělesné hmotnosti, což odpovídá například 2–4 potahovaným tabletám pro 60 kg tělesné hmotnosti.

Při infekci jihoamerický škulovcem: 1x 10 mg praziquantelu/kg tělesné hmotnosti, což odpovídá například 4 potahovaným tabletám pro 60 kg tělesné hmotnosti.

Při infekci tasemnicí dětskou: 1x 15–25 mg praziquantelu/kg tělesné hmotnosti, což odpovídá například 6–10 potahovaným tabletám pro 60 kg tělesné hmotnosti.

Pro odstranění tasemnice je dostačující jednorázová aplikace Cesolu. Při infekci tasemnicí dětskou je možné aplikaci zopakovat po 10 dnech.

Způsob aplikace:

Užívejte potahované tablety nerozkousané s hojným množstvím tekutin během jídla.

Když jste užili větší množství Cesolu, než jste měli:

Cesol je léčebný přípravek s velkou terapeutickou šíří, to zamená, že i při požití vysokých dávek je snášenlivost zpravidla dobrá. U neurocysticerkózy (infekce CNS způsobená larvami tasemnice dlouhočlenné) se obvykle podávají podstatně vyšší dávky (50 mg/kg po dobu 15 dnů). Nicméně je třeba se v takových případech zeptat svého lékaře.

Pokud si zapomenete vzít Cesol:

U Cesolu se zpravidla podává celá předepsaná dávka jednorázově. Dodržujte v tomto případě přesně pokyny vašeho lékaře. Při nejasnostech nebo omylu při podání se informujte u lékaře.

Pokud přerušíte léčbu Cesolem:

U Cesolu se zpravidla podává celá předepsaná dávka jednorázově. Dodržujte v tomto případě přesně pokyny vašeho lékaře. Při nejasnostech nebo omylu při podání se informujte u lékaře.

Nežádoucí účinky:

Jako všechny léčebné přípravky může mít Cesol nežádoucí účinky, které se ale nemusí u všech léčených projevit. Hodnocení nežádoucích účinků bylo provedeno na základě následujících údajů o četnosti:

  • velmi časté: více než 1 pacient z 10
  • časté: 1–10 pacientů ze 100
  • ojedinělé: 1–10 pacientů z 1 000
  • řídké: 1–10 pacientů z 10 000
  • velmi řídké: méně než 1 pacient z 10 000
  • neznámé: frekvenci na základě dat, která jsou k dispozici, nelze odhadnout

Srdeční onemocnění – velmi řídké: nespecifické poruchy srdečního rytmu

Onemocnění nervového systému – časté: bolesti hlavy, závratě, omámenost

Onemocnění gastrointestinálního traktu – časté: bolesti břicha, nevolnost, zvracení

Onemocnění kůže a podkoží – časté: kopřivka

Poruchy látkové výměny a poruchy výživy – časté: nechutenství

Celkové potíže a reakce v místě podání: slabost, únava, zvýšená teplota

Onemocnění jater a žlučníku – velmi zřídka: jaterní kóma

Upozornění:

U nežádoucích účinků pozorovaných u Cesolu se jedná většinou o přechodné potíže, které zpravidla nevyžadují zvláštní léčebná opatření.

Část vedlejších účinků může být způsobena fyzickou reakcí na parazita odumřelého po praziquantelu.

Informujte se u svého lékaře nebo lékárníka v případě, že vás některý z uvedených nežádoucích účinků výrazně obtěžuje, nebo pokud zaznamenáte nežádoucí účinky, které nejsou v těchto informacích pro uživatele uvedeny.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Jak CESOL skladovat?

Léčiva uchovávejte mimo dosah dětí. Nesmíte použít přípravek po uplynutí data expirace, které je uvedeno na obalu.

Další informace:

Cesol obsahuje:

Účinnou látku praziquiantel, 1 potahovaná tableta obsahuje 150 mg praziquantelu.

Další složky jsou kukuřičný škrob, povidon 25, natriumdodecylsulfát, mikrokrystalická celulóza, magnesium stearát (Ph.Eur), hypromelóza, makrogol 400, vysoce disperzní dioxid křemíku, dioxid titanu.

Jak Cesol vypadá a obsah balení:

Cesol je bílá kulatá potahovaná tableta s dělicí rýhou. Cesol je k dostání v balení po 6 potahovaných tabletách.

Merck Serono GmbH

Farmaceutický výrobce:

Alsfelder Straβe 17

64289 Darmstadt

E-mail: medizinpartner@merckserono.de

Servisní kontakt (6 centů za hovor ze sítě Telekomu, v případě nutnosti odlišné ceny z mobilní sítě):

Telefon: (0181) 222 76 00

Telefax: (06151) 6285-816

Vyrobil:

Merck KGaA &Co. Werk Spittal

Hösslgasse 20

A-9800 Spittal/Drau

Cesol v akvaristice

Praziquantel je nejlepší přípravek na léčení parazitů. Je to dosud nejmírnější, ale přitom nejúčinnější přípravek proti parazitům vyskytujícím se v akváriích či v jezírkách. V humánní medicíně se v tabletové formě prodává jako Cesol. Praziquantel je pyrazinoisoquinolínový derivát účinný proti červům, jako jsou Dipylidium caninum, Echinococcus multilocularis a Taenia taeniaeformis, parazitujících na psech a kočkách. Praziquantel se rychle absorbuje přes povrch parazitů a působí primárně změnou v CA ++ permeabilitě membrán parazita. Výsledkem je vážné poškození tělního krytu parazita, kontrakce, paralýza a narušení metabolismu, které nakonec vede k smrti parazita. Přípravek je tak šetrný, že oproti jiným dostupným lékům nevyžaduje při použití výměnu vody (což je v jezírkách skoro nemožné) a nepoškozuje nitrifikační bakterie ve filtru, není tedy třeba při jeho aplikaci filtr vypínat či odpojovat. Nestresuje ryby, je neškodný pro rostliny. Bonusem při použití přípravku je skutečnost, že vedle vyléčení vnějších parazitů (zejména Dactylogyrus, Gyrodactylus a Transversotrema) na těle a žábrech zbavíte ryby i některých vnitřních parazitů, červů a tasemnic (například Bothriocephalus) v trávicím traktu a játrech.

Autor: © svevi
Foto:
© Biltri

odkaz na článek

. Cesol [online]. ČeskéNemoci.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Cesol

 zdeňka Vacková

Dobrý den,

sháním přípravek Cesol na doporučení alter. medicíny.Kde a jak ho mám sehnat?

Počet odpovědí: 1 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata


Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS