Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Spánkové centrum Hradec Králové

 


Aktualizováno:

Relaxace

Centrum pro poruchy spánku a biorytmů (CPSB) je součástí organizační struktury Fakultní nemocnice Hradec Králové. Bylo zřízeno za účelem zajištění vysoce specializované péče o nemocné s poruchami spánku a biorytmů. Ustavení specializovaného mezioborového centra pro poruchy spánku a biorytmů vychází z požadavků daných Ministerstvem zdravotnictví České republiky, z požadavků České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu a je v souladu s Národním programem zdraví České republiky.

Umístění centra

Centrum je akreditováno Českou společností pro výzkum spánku a spánkovou medicínu.

Kontakty

VEDOUCÍ CPSB:

 • prim. MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

Tel.: 495 834 771

E-mail: vratislav.sedlak@fnhk.cz

Neurologická klinika

Ordinační doby a kontakt k objednání:

Poradna pro poruchy spánku:

 • pátek: 8:30–13:30 hod.

Objednání:

 • denně 8:00–12:00 hod.

Tel.: 495 835 260

Adresa

Neurologická klinika FN a LF UK

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

Psychiatrická klinika

Ordinační doby a kontakt k objednání

Poradna pro poruchy spánku a biorytmů:

 • středa: 7:00–15:30 hod.
 • čtvrtek: 8:00–16:30 hod.

Objednání vyřizuje zdravotní sestra Soňa Kutílková od 8:00 do 14:00 hod.

Tel.: 495 834 932

Adresa

Psychiatrická klinika FN a LF UK

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

Plicní klinika

Ordinační doby a kontakt k objednání

Poradna pro poruchy dýchání ve spánku:

 • pondělí–čtvrtek: 8:00–14:00 hod.

Objednání vyřizuje zdravotní sestra Kateřina Žohová.

Tel.: 495 834 775

Adresa

Plicní klinika FN a LF UK (Plicní pavilon budova č. 14)

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

Ordinační doby a kontakt k objednání

Poradna pro poruchy dýchání ve spánku:

 • úterý: 12:30–14:00 hod. – konzultace
 • středa: 09:00–14:00 hod. – vyšetřování nových pacientů
 • čtvrtek: 12:30–14:00 hod. – konzultace

Objednání:

 • středa: 9:00–13:30 hod.

Tel.: 495 833 168

Adresa

Klinika otorinolaryngologie FN a LF UK

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Neurologická klinika

 • Pracoviště CPSB
 • Poradna pro poruchy spánku
 • Spánková laboratoř

Odborné zaměření

Pracoviště provádějí diagnostiku různých typů poruch spánku a biologických rytmů, jako je:

 • narkolepsie, hypersomnie;
 • insomnie;
 • abnormální pohyby ve spánku (syndrom neklidných nohou, periodické pohyby končetin ve spánku, bruxismus a další);
 • noční epilepsie;
 • noční bolesti hlavy;
 • parasomnie (noční děsy, noční můra, somnambulismus);
 • poruchy spánku spojené s neurologickým onemocněním.

Vyšetřovací metody:

 • neurologické vyšetření standardní a speciální;
 • polysomnografické vyšetření;
 • video-EEG;
 • test mnohočetné spánkové latence (MSLT).

Terapie a expertní činnost:

 • terapie a expertní činnost u poruch spánku;
 • terapie poruch spánku u neurologických onemocnění.

Podmínky pro přijetí k vyšetření do Poradny pro poruchy spánku Neurologické kliniky CPSB FNHK

1. Informace pro objednávající lékaře a pro pacienty:

Praktický lékař nebo specialista před odesláním do specializované poradny Neurologické kliniky vybaví pacienta dokumentací obsahující:

 • souhrn základní anamnézy, medikace a fyzikálního vyšetření pacienta;
 • zprávu o vyšetření u spádového neurologa nebo psychiatra.

2. Informace pro objednávající lékaře:

Pacienty lze objednat pouze do Poradny pro poruchy spánku, nikoli přímo do spánkové laboratoře!

Pokud z výše uvedených vyšetření a výsledků vyplývá, že pacient má závažné kardiální nebo respirační onemocnění, obezitu s BMI nad 30, podezření na apnoické pauzy a současně potíže s denní spavostí, je prvotní objednání vhodnější v Poradně pro poruchy dýchání ve spánku Plicní kliniky.

Ordinační doby a kontakt k objednání

Poradna pro poruchy spánku:

 • pátek: 8:30–13:30 hod.

Objednání:

 • denně: 8:00–12:00 hod.

Tel.: 495 835 260

Adresa

Neurologická klinika FN a LF UK

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

Psychiatrická klinika

 • Pracoviště CPSB
 • Poradna pro poruchy spánku a biorytmů

Odborné zaměření

Pracoviště provádějí diagnostiku různých typů poruch spánku a biologických rytmů, jako je:

 • insomnie;
 • hypersomnie;
 • poruchy rytmu spánek-bdění;
 • narkolepsie;
 • poruchy spánku spojené s tělesným nebo duševním onemocněním;
 • poruchy rytmů spánku a bdění;
 • parasomnie (noční děsy, noční můra, somnambulismus);
 • jiné poruchy spánku a biologických rytmů;
 • psychické komplikace poruch dýchání ve spánku.

Vyšetřovací metody:

 • psychiatrické vyšetření standardní a speciální;
 • somnologické vyšetření;
 • aktigrafie (vyšetření biologických rytmů).

Terapie a expertní činnost:

 • speciální psychoterapie;
 • farmakoterapie poruch spánku a biologických rytmů;
 • terapie rezistentních poruch spánku u duševních poruch;
 • expertní poradenství u poruch dýchání ve spánku.

Podmínky pro přijetí k vyšetření do Poradny pro poruchy spánku Psychiatrické kliniky FNHK

1. Informace pro objednávající lékaře a pro pacienty:

Praktický lékař nebo specialista před odesláním do specializované poradny Psychiatrické kliniky vybaví pacienta dokumentací obsahující:

 • souhrn základní anamnézy, medikace a fyzikálního vyšetření pacienta;
 • zprávu o vyšetření u spádového psychiatra.

2. Informace pro objednávající lékaře:

Pokud z výše uvedených vyšetření a výsledků vyplývá, že má pacient závažné kardiální nebo respirační onemocnění, obezitu s BMI nad 30, podezření na apnoické pauzy a současně potíže s denní spavostí, je prvotní objednání vhodnější v Poradně pro poruchy dýchání ve spánku Plicní kliniky.

Ordinační doby a kontakt k objednání

Poradna pro poruchy spánku a biorytmů:

 • středa: 7:00–15:30 hod.
 • čtvrtek: 8:00–16:30 hod.

Objednání vyřizuje zdravotní sestra Soňa Kutílková od 8:00 do 14:00 hod.

Tel.: 495 834 932

Adresa

Psychiatrická klinika FN a LF UK

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Plicní klinika

 • Pracoviště CPSB
 • Poradna pro poruchy dýchání ve spánku

Odborné zaměření

Pracoviště provádějí diagnostiku různých typů poruch dýchání ve spánku, jako je:

 • prostá a habituální ronchopatie (chrápání);
 • hypopnoe a apnoe obstrukčního, smíšeného a centrálního původu;
 • porucha dýchání nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN);
 • porucha dýchání nemocných s bronchiálním astmatem;
 • porucha dýchání nemocných s plicní fibrózou;
 • porucha dýchání nemocných s kyfoskoliózou;
 • Pickwickův syndrom.
Vyšetřovací metody:
 • plicní vyšetření;
 • somnografie (spánková polygrafie);
 • polysomnografie.
Terapie a expertní činnost:
 • nastavení ventilační léčby (CPAP, BIPAP);
 • oxygenoterapie (koncentrátorem kyslíku nebo tekutým kyslíkem);
 • farmakoterapie přidružených plicních chorob;
 • expertní poradenství při posouzení indikací operačních řešení poruch dýchání metodami otorinolaryngologie nebo stomatologické chirurgie.

Podmínky pro přijetí k vyšetření do Poradny pro poruchy dýchání ve spánku Plicní kliniky FNHK

1. Informace pro objednávající lékaře a pro pacienty:

Praktický lékař nebo specialista zajistí před odesláním pacienta s podezřením na poruchu dýchání ve spánku do specializované poradny Plicní kliniky:

 • souhrn základní anamnézy, medikace a fyzikální vyšetření pacienta;
 • popis vyšetření EKG a RTG srdce a plic (provedené v posledním roce);
 • vyšetření u spádového plicního lékaře nebo alergologa včetně spirometrie.

2. Informace pro objednávající lékaře:

Pacienty lze objednat pouze do Poradny pro poruchy dýchání ve spánku, nikoli přímo do spánkové laboratoře!

Předcházejí-li poruchám spánku cévní mozkové příhody, poruchy kvality spánku, usínání, psychické a/nebo neurologické poruchy, je prvotní objednání vhodnější v poradnách pro poruchy spánku Psychiatrické nebo Neurologické kliniky FNHK.

Ordinační doby a kontakt k objednání

Poradna pro poruchy dýchání ve spánku:

 • • pondělí–čtvrtek: 8:00–14:00 hod.

Objednání vyřizuje zdravotní sestra Kateřina Žohová.

Tel.: 495 834 775

Adresa

Plicní klinika FN a LF UK (Plicní pavilon budova č. 14)

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku

 • Pracoviště CPSB
 • Poradna pro poruchy dýchání ve spánku

Odborné zaměření

Pracoviště provádějí diagnostiku různých typů poruch dýchání ve spánku u dospělých a dětí, jako je:

 • obstrukční, centrální a smíšený typ spánkového apnoického syndromu;
 • chrápání – prostá a habituální ronchopatie.
Vyšetřovací metody:
 • ORL spánková anamnéza;
 • vyplnění dotazníku EŠS (Epworthská škála spavosti);
 • ORL klinické vyšetření (ambulantní endoskopie nosu, hltanu a hrtanu);
 • ORL speciální vyšetření – rinomanometrie;
 • Müllerovy manévry hodnocené fibroendoskopem;
 • Mallampatiho klasifikace (I–IV);
 • monitorování pacienta během spánku (somnografie, spánková polygrafie);
 • cefalometrie (ve spolupráci se Stomatochirurgickou klinikou).
Poradenská činnost a léčba:
 • konzervativní léčba (medikamentózní, instruktážní);
 • chirurgická léčba: chirurgické ošetření nosních dutin, hltanu, jazyka;
 • doporučení stomatochirurgického výkonu nebo ventilační léčby.

Podmínky pro přijetí k vyšetření do Poradny pro poruchy dýchání ve spánku Kliniky ORL FNHK

1. Informace pro objednávající lékaře a pro pacienty:

Praktický lékař nebo specialista před odesláním pacienta do specializované poradny ORL zajistí:

 • souhrn základní anamnézy, medikace a fyzikální vyšetření pacienta;
 • popis vyšetření EKG a RTG srdce a plic (provedené v posledním roce);
 • vyšetření u spádového ORL lékaře se zahájením léčby zjištěných patologií;
 • vyšetření u spádového plicního lékaře nebo alergologa včetně spirometrie.

2. Informace pro objednávající lékaře:

Pokud z výše uvedených vyšetření a výsledků vyplývá, že má pacient závažné kardiální nebo respirační onemocnění, obezitu s BMI nad 30, podezření na apnoické pauzy a současně potíže s denní spavostí, je prvotní objednání vhodnější v Poradně pro poruchy dýchání ve spánku Plicní kliniky FNHK.

Předcházejí-li poruchám spánku cévní mozkové příhody, poruchy kvality spánku, usínání, psychické a/nebo neurologické poruchy, je prvotní objednání vhodnější v poradnách pro poruchy spánku Psychiatrické nebo Neurologické kliniky FNHK.

Ordinační doby a kontakt k objednání

Poradna pro poruchy dýchání ve spánku:

 • úterý: 12:30–14:00 hod. – konzultace
 • středa: 09:00–14:00 hod. – vyšetřování nových pacientů
 • čtvrtek: 12:30–14:00 hod. – konzultace

Objednání:

• středa: 11:30–12:00 hod.

Tel.: 495 833 168

Adresa

Klinika otorinolaryngologie FN a LF UK

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Co se zde léčí

Centrum pro poruchy spánku a biorytmů (CPSB) Fakultní nemocnice Hradec Králové slouží jako spádové mezioborové pracoviště pro nemocné s poruchami spánku, bdění a biorytmů.

Centrum zajišťuje vysoce specializované diagnostické a terapeutické výkony za účelem diferenciální diagnostiky a léčby poruch spánku, bdění a biorytmů, definovaných Mezinárodní klasifikací nemocí MKN-10 a platnou Mezinárodní klasifikací poruch spánku (tedy úplného spektra dyssomnií, parasomnií a poruch spánku spojených se somatickými/duševními poruchami); k diagnostice využívá příslušných metod a postupů vycházejících ze soudobých poznatků vědy a výzkumu v oboru spánkového lékařství (například polysomnografie – víceparametrové monitorování vitálních funkcí ve spánku, stanovení optimálního přetlaku pro léčbu syndromu spánkové apnoe pomocí AUTO CPAPu a při celonočním monitorování, víceparametrové monitorování spánkového syndromu, videomonitorování spánku, test mnohočetné latence usnutí, aktigrafie, spirometrie, rinomanometrie, specializovaná vyšetření neurologická, psychiatrická, ORL a plicní). Terapeutické výkony zahrnují metody a postupy biologické (farmakologické, operativní a podpůrné – CPAP, BiPAP), behaviorální a psychologické (kognitivně behaviorální terapie, psychoterapie).

Dále zajišťuje postgraduální přípravu budoucích specialistů v oboru „spánkové lékařství“, podílí se na postgraduální přípravě lékařů neurovědních a interních oborů a ve spolupráci s Lékařskou fakultou se podílí na pregraduální výchově mediků.

Provádí vědecko-výzkumnou činnost v oboru spánkového lékařství a chronobiologie. Na dožádání provádí expertní poradenství při profesionálním zařazování pracovníků do provozů rizikových z hlediska spánkového lékařství (například směnné provozy, dálková přeprava, letectví).

Podílí se dle potřeby na soudně znaleckých expertizách v oblasti poruch spánku, bdění a biorytmů. Vytváří podmínky pro interdisciplinární spolupráci s ostatními odvětvími medicíny a usiluje o zvyšování informovanosti veřejnosti o možnostech diagnostiky a léčby poruch spánku a biorytmů.

Cena za vyšetření a léčbu

Cesta pacienta se spánkovou apnoe od indikace k léčbě:

 • anamnéza;
 • screening (dotazníky, apnealink);
 • diagnóza (polygrafie/polysomnografie);
 • vyšetření v ambulanci;
 • titrace a předepsání léčby;
 • schválení léčby zdravotní pojišťovnou;
 • předání přístroje a zahájení léčby;
 • léčba přístrojem na podporu dýchání ve spánku;
 • kontrola zdravotního stavu a obměna příslušenství:
 • maska, hadice a filtry každých 12 měsíců;
 • zvlhčovač každých 24 měsíců;
 • přístroj každých 7 let.

Ceník masek, náhradních dílů a příslušenství: platný od 1. 12. 2019.

Masky:

 • maska celoobličejová: 4 444,10 Kč
 • maska nízkokontaktní: 3 133,10 Kč
 • maska nosní: 2 677,90 Kč

Náhradní díly k maskám:

 • polštářky
 • celoobličejový: 990 Kč
 • nízkokontaktní: 490 Kč
 • nosní: 490 Kč
 • náhlavní souprava: 650 Kč
 • rám: 650 Kč
 • kolínko: 390 Kč
 • popruh pod bradu: 350 Kč
 • návlek na rám: 250 Kč
 • spona k popruhu: 45 Kč
 • magnetický klip k Airfit f20/n20 (1 ks): 45 Kč

Napájecí zdroje:

 • baterie pro Air10/S9: 17 190 Kč
 • DC měnič 12/24V pro ResMed Air10/S9: 2 790 Kč
 • napájecí zdroj pro ResMed Air10/S9: 2 490 Kč
 • DC kabel k baterii pro Air10/S9: 1 690 Kč
 • PSU adaptér: 750 Kč

Ostatní:

 • zvlhčovač vyhřívaný s příslušenstvím: 6 666,10 Kč
 • komora zvlhčovače pro S9/Air10: 2 500 Kč
 • hadice vyhřívaná ClimateLine/ClimateLineAir/ClimateLineAir Oxy: 1 544,90 Kč
 • hadice SlimLine: 1 000,50 Kč
 • kryt filtru pro S9: 280 Kč
 • vstupní filtr (2 ks): 185,35 Kč
 • vstupní filtr (12 ks): 480 Kč
 • čisticí ubrousky na masky bez alkoholu (tuba 62 ks): 220 Kč
 • čisticí ubrousky na masky bez alkoholu (krabička 14 ks): 140 Kč

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Co je potřeba pro získání léčby

Podmínky pro přijetí k vyšetření do Poradny pro poruchy spánku Neurologické kliniky CPSB FNHK

1. Informace pro objednávající lékaře a pro pacienty:

Praktický lékař nebo specialista před odesláním do specializované poradny Neurologické kliniky vybaví pacienta dokumentací obsahující:

 • souhrn základní anamnézy, medikace a fyzikálního vyšetření pacienta;
 • zprávu o vyšetření u spádového neurologa nebo psychiatra.

2. Informace pro objednávající lékaře:

Pacienty lze objednat pouze do Poradny pro poruchy spánku, nikoli přímo do spánkové laboratoře!

Pokud z výše uvedených vyšetření a výsledků vyplývá, že má pacient závažné kardiální nebo respirační onemocnění, obezitu s BMI nad 30, podezření na apnoické pauzy a současně potíže s denní spavostí, je prvotní objednání vhodnější v Poradně pro poruchy dýchání ve spánku Plicní kliniky.

Ordinační doby a kontakt k objednání

Poradna pro poruchy spánku:

 • pátek: 8:30–13:30 hod.

Objednání:

 • denně: 8:00–12:00 hod.

Tel.: 495 835 260

Adresa

Neurologická klinika FN a LF UK

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

Podmínky pro přijetí k vyšetření do Poradny pro poruchy spánku Psychiatrické kliniky FNHK

1. Informace pro objednávající lékaře a pro pacienty:

Praktický lékař nebo specialista před odesláním do specializované poradny Psychiatrické kliniky vybaví pacienta dokumentací obsahující:

 • souhrn základní anamnézy, medikace a fyzikálního vyšetření pacienta;
 • zprávu o vyšetření u spádového psychiatra.

2. Informace pro objednávající lékaře:

Pokud z výše uvedených vyšetření a výsledků vyplývá, že má pacient závažné kardiální nebo respirační onemocnění, obezitu s BMI nad 30, podezření na apnoické pauzy a současně potíže s denní spavostí, je prvotní objednání vhodnější v Poradně pro poruchy dýchání ve spánku Plicní kliniky.

Ordinační doby a kontakt k objednání

Poradna pro poruchy spánku a biorytmů:

 • středa: 7:00–15:30 hod.
 • čtvrtek: 8:00–16:30 hod.

Objednání vyřizuje zdravotní sestra Soňa Kutílková od 8:00 do 14:00 hod.

Tel.: 495 834 932

Adresa

Psychiatrická klinika FN a LF UK

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

Podmínky pro přijetí k vyšetření do Poradny pro poruchy dýchání ve spánku Plicní kliniky FNHK

1. Informace pro objednávající lékaře a pro pacienty:

Praktický lékař nebo specialista před odesláním pacienta s podezřením na poruchu dýchání ve spánku do specializované poradny Plicní kliniky vybaví dokumentací obsahující:

 • souhrn základní anamnézy, medikace a fyzikální vyšetření pacienta;
 • popis vyšetření EKG a RTG srdce a plic (provedené v posledním roce);
 • vyšetření u spádového plicního lékaře nebo alergologa včetně spirometrie.

2. Informace pro objednávající lékaře:

Pacienty lze objednat pouze do Poradny pro poruchy dýchání ve spánku, nikoli přímo do spánkové laboratoře!

Předcházejí-li poruchám spánku cévní mozkové příhody, poruchy kvality spánku, usínání, psychické a/nebo neurologické poruchy, je prvotní objednání vhodnější v poradnách pro poruchy spánku Psychiatrické nebo Neurologické kliniky FNHK.

Ordinační doby a kontakt k objednání

Poradna pro poruchy dýchání ve spánku:

 • pondělí–čtvrtek: 8:00–14:00 hod.

Objednání vyřizuje zdravotní sestra Kateřina Žohová.

Tel.: 495 834 775

Adresa

Plicní klinika FN a LF UK (Plicní pavilon budova č. 14)

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

Podmínky pro přijetí k vyšetření do Poradny pro poruchy dýchání ve spánku Kliniky ORL FNHK

1. Informace pro objednávající lékaře a pro pacienty:

Praktický lékař nebo specialista před odesláním pacienta do specializované poradny ORL zajistí:

 • souhrn základní anamnézy, medikace a fyzikální vyšetření pacienta;
 • popis vyšetření EKG a RTG srdce a plic (provedené v posledním roce);
 • vyšetření u spádového ORL lékaře se zahájením léčby zjištěných patologií;
 • vyšetření u spádového plicního lékaře nebo alergologa včetně spirometrie.

2. Informace pro objednávající lékaře:

Pokud z výše uvedených vyšetření a výsledků vyplývá, že má pacient závažné kardiální nebo respirační onemocnění, obezitu s BMI nad 30, podezření na apnoické pauzy a současně potíže s denní spavostí, je prvotní objednání vhodnější v Poradně pro poruchy dýchání ve spánku Plicní kliniky FNHK.

Předcházejí-li poruchám spánku cévní mozkové příhody, poruchy kvality spánku, usínání, psychické a/nebo neurologické poruchy, je prvotní objednání vhodnější v poradnách pro poruchy spánku Psychiatrické nebo Neurologické kliniky FNHK.

Ordinační doby a kontakt k objednání

Poradna pro poruchy dýchání ve spánku:

 • úterý: 12:30–14:00 hod. – konzultace
 • středa: 09:00–14:00 hod. – vyšetřování nových pacientů
 • čtvrtek 12:30–14:00 hod. – konzultace

Objednání:

 • středa 11:30–12:00 hod.

Tel.: 495 833 168

Adresa

Klinika otorinolaryngologie FN a LF UK

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 HRADEC KRÁLOVÉ

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Faepřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata

Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS