Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Umělé oplodnění a následný porod

 


Aktualizováno:

Trendy

Vlastní dítě nemůže mít v Česku asi 15 % párů. Mnoho z nich se rozhodnou pro umělé oplodnění. V ČR je asi 15 % párů ve fertilním věku, které trápí porucha plodnosti. Neplodnost je považována za nemoc.

Hradí zdravotní pojišťovny umělé oplodnění?

V Česku zdravotní pojišťovny hradí léčbu neplodnosti jen ženám do 39 let. Musejí ovšem počítat s doplatky. Často jde o tisíce i desetitisíce korun. Zákon vyžaduje, aby šlo pouze o heterosexuální pár, který není příbuzný.
 

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Umělé oplodnění zahrnuje několik metod.

Inseminace

Inseminace je nejjednodušší výkon, který se provádí. Pokud je počet spermií více než 10 milionů, tak tato metoda má slušné výsledky. Pacienti musejí brát hormony, po kterých se chodí na ultrazvuk, díky kterému se zjistí, zda může být udělán nějaký zákrok. Na inseminaci se také chodí i s partnerem.
 

Mimotělní oplodnění

Mimotělní oplodnění je metoda složitější, která předpokládá, že vaječná buňka z vaječníku bude odsáta, tak zvaně do zkumavky. Nejjednodušší je prosté IVF, kdy se spermie jen přidají k vaječné buňce a ty pak samy přirozeně ženské vajíčko oplodní. Sofistikovanější postup představuje speciální injekce. Odborníci vyberou jedinou spermii a vpíchnou ji přímo do vaječné buňky. Další metody pak zdokonalují výběr kvalitních spermií. Spojení vajíček a spermií probíhá pod mikroskopem, pomocí manipulátoru. Vzniklá embrya pak putují do inkubátoru. Asi největší novinku představuje nepřetržité sledování embryí kamerou.
Při umělém mimotělním oplodnění se do dělohy přenáší dva nebo tři zárodky. Tím se zvyšuje riziko vícečetného těhotenství (dvojčata, trojčata, a podobně). Právě vícečetná těhotenství se snaží omezit nově přijaté zákony. Jejich prioritou bude rozšíření počtu cyklů mimotělního oplodnění ze tří na čtyři. Nová legislativa umožňuje nabídnout ženě celkem 4 cykly, ale za podmínek, že v prvním a druhém cyklu si nechala transferovat pouze jedno embryo.
Ročně se v Česku uskuteční asi 20.000 mimotělních oplodnění, ze kterých se pak úspěšně narodí kolem 3 000 dětí, tak zvaně ze zkumavky.
 

Mimotělní oplození vajíčka může proběhnout dvěma různými metodami:

  • klasickou metodou oplození samovolným oplozením ve zkumavce,
  • metodou ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie).
Klasická metoda oplození

Klasická metoda umělého oplození se provádí v případě splnění parametrů pro normální spermiogram. Oplození vajíčka probíhá přidáním dostatečné koncentrace spermií do speciálního oplozovacího média s oocyty a spoléhá se na jejich společnou inkubaci. Jedná se o "samovolné oplození ve zkumavce".

ICSI (= intracytoplazmatická injekce spermie)

ICSI se použije v případech, kdy jsou parametry spermiogramu nedostačující, což je při nízkém počtu nebo špatné kvalitě získaných oocytů. A dále se ICSI volí, pokud se jedná o imunologický faktor neplodnosti. U pacientů, jejichž embrya mají být vyšetřena PCR metodou, je potřeba přistoupit také k oplození metodou ICSI. ICSI je mikromanipulační metoda, při které embryolog pomocí mikropipety vpraví spermii přímo do vajíčka. Celý proces se provádí pomocí mikromanipulátoru pod kontrolou mikroskopem. Mikromanipulátor je přístroj, který převádí poměrně hrubé pohyby ruky na jemné miniaturní pohyby. V tomto přístroji je upevněna holdingová pipeta, kterou se přidržuje vajíčko a užší ICSI pipeta, kterou je nasáta jediná spermie splňující všechny důležité parametry a vpravena do zralého vajíčka. Video, kde je pěkně vidět toto mimotělní umělé oplodnění, je zde.

Přirozené oplodnění versus umělé oplodnění po etické stránce

Ženské vajíčko je ve srovnání se spermií obrovské. Po zvětšení mikroskopem vypadá ženské vajíčko jako fotbalový míč a spermie vůči němu jako blecha. Fotografie, na kterých je vidět spermie pod mikroskopem, jsou zde: foto zvětšené spermie. Fotografie, na kterých je vidět vajíčko pod mikroskopem, jsou zde: ženské vajíčko pod mikroskopem. Za normálních okolností, je ženské vajíčko po pohlavním styku, doslova obsypáno milionem spermií, které se snaží proniknout přes jeho plášť dovnitř. Toto snažení se povede jen jedné spermii. Nemusí být nejrychlejší, nemusí být největší, ale musí projít složitým vyhodnocovacím mechanismem obalu vajíčka. Obal ženského vajíčka si zjednodušeně můžeme představit jako síto, které má speciálně tvarované dírky. Tyto dírky jsou všechny stejné a projdou jimi jen spermie s jedním stejným tvarem. Takovéto vhodné spermie nemusí být u partnera vůbec přítomny, anebo jen v malé míře, což má pak za následek neplodnost tohoto páru, ačkoliv může být každý z partnerů pohlavně zdráv. Díky metodě umělého oplodnění ICSI, je u takových párů možné přírodu přemoci a ženskému vajíčku vnutit spermii, kterou by nikdy samo nepřijalo. Tímto se významně zasahuje do přirozeného evolučního vývoje lidského druhu, protože se umožňuje vzniknout jedincům, kteří by se normálně nikdy nenarodili. Při metodě ICSI se vlastně supluje přirozený výběr a nahrazuje se ručním výběrem vhodné spermie embryologem. Evoluční mechanismus, který zde fungoval po tisíciletí, nahrazujeme novým, který poznáváme teprve jen několik let. Embryolog se v této fázi de facto stává bohem-učněm a určuje, která spermie bude moci započít nový život, bez ohledu na budoucí evoluční následky.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Porod po umělém oplodnění

Když se řekne porod, tak většině z nás přijde na mysl klasický spontánní porod, případně císařský řez na porodním sále. Ale existují další druhy porodů. Porod může být ta nejpřirozenější událost, anebo taky může znamenat obavy či nejistotu. Většina žen v Česku při porodu spoléhá na lékaře, ale některé ženy by se naopak bez lékařů obešly, a raději preferují porod doma.
 

Porod - základní biologický pochod, starý jako lidstvo samo. Během jediné vteřiny proběhne na celém světě v průměru 4 krát. Na svět tak přichází asi 218 000 dětí denně. Okolnosti jejich startu do života se ale diametrálně liší. Úměrně úrovni medicíny.
 

Těsně před porodem se měří srdeční ozvy pomocí kardiotokografie. Využívají se nejmodernější ultrazvuky a léky. Ale zdaleka nejde jen o přístroje. Ačkoliv v ČR převládá lékařsky vedený porod, tak přesto přichází řada žen, které péči lékařů chtějí v co nejmenší míře.
 

Ambulantní porod, aneb odroď v nemocnici a jdi domu 

Ambulantní porod znamená, že žena porodí v porodnici, na porodním sále, Krátce po porodu, to může být 4, 8, nebo i 12 hodin, pokud je vše v pořádku a pokud porod probíhal dobře, může odejít domu. Hlavní podmínkou je to, že se jedná o normálně probíhající těhotenství, porod probíhá normálně, miminko se narodí zdravé a přisaje se k prsu. Ambulantní porod představuje alternativu pro určitou minoritní část pacientek. Nejrizikovější dobou porodu jsou první 2 hodiny po porodu, proto většina porodnic ve světě maminky po porodu 2 hodiny monitorují na porodním sále.
 

Chirurgické vyndání plodu 

Císařský řez je porodnická operace, během které je novorozenec vyňat z děložní dutiny chirurgickou sekcí. Vše probíhá při plné anestezii a matka zde neprožívá žádné porodní bolesti.
 

Plánovaný porod

Plánovaný porod se na první pohled příliš neodlišuje od tradičního porodu. Základní rozdíl spočívá v tom, že je rodičce uměle vyvolán. Matka, která má obavu z přenášení, nastoupí v den, který má ve své těhotenské průkazce označen jako termín porodu, do porodnice, kde jsou jí podány infuze a tak zvané provokačky. Do několika hodin poté porodí. Hlavní výhoda spočívá v tom, že se rodička nestresuje, když se v den termínu porodu nic neděje. A jak vypadá obrácená strana mince? Po těchto provokačkách rodičky mívají mnohem silnější bolesti, než je tomu v případě přirozeného porodu. Proto také v tomto případě lze využít možnosti epidurální anestezie. Látky urychlující příchod porodu se podávají i v případě, kdy rodičce odtéká nebo odtekla plodová voda, a nepřicházejí kontrakce. Tento druh porodu je obvyklou prevencí proti nežádoucím následkům přenášení. Jakmile žena přenáší déle než deset nebo dvanáct dní, je u ní porod uměle vyvolán.
 

Přirozený porod v nemocnici a porod doma 

Filosofie přirozeného porodu je založena na faktu, že rodit zdravé děti je posláním ženy, která se řídí svými instinkty. V případě přirozeného porodu hraje hlavní úlohu rodička, která určuje průběh porodu a volí si i polohu, která je pro ni nejvíce příjemná. Ošetřující lékař přistupuje k rodičce jako ke své klientce, neexistuje zde direktivní vztah mezi dominantním lékařem a submisivním pacientem. Neprovádí se holení rodidel ani klystýr, nepoužívají se žádné prostředky k urychlení porodu, nepodává se ani epidurální anestezie a neprovádí se ani nástřih hráze. Ihned po porodu je dítě vloženo do matčiny náruče, kterou již neopustí. Tento druh porodu nejčastěji probíhá v tzv. porodním boxu, anebo v prostředí s domáckou atmosférou. Nejpřirozenější variantou přirozeného porodu je porod doma. Pokud nenastanou žádné komplikace, jedná se o zdravou matku a zdravého novorozence, tak není co namítat. Kdo ale předem ví, že nenastanou žádné komplikace? Proto také u porodu doma by měl být přítomen lékař. Odpůrci odmítají porod doma právě z obavy o zdraví a život matky i novorozeněte.
 

Porod ve vodě

Porod do vody představuje další z možností přirozeného porodu. Jako jeho hlavní předností se uvádí rychlejší průběh, snížení bolesti rodičky a díky efektu teplé lázně přirozenější příchod dítěte na svět. Bohužel je zde znesnadněna možnost kontroly děložního hrdla rodičky, množstevních ztrát krve atd. Kromě toho tu hrozí riziko infekce. Z těchto komplikujících důvodů lze rodit do vody jen v některých porodnicích.

Porod video

Video, na kterém je vidět průběh celého porodu, je zde.

Autor: Jakub Vinš

Foto: ©Clinica e centro de pesquisa em reprodução humana Roger Abdelmassihpřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Umělé oplodnění a následný porod

 Linda

Zdravím, která z metod je podle vás nejvíce jistá? Díky za odpověď Linda

Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS