Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Ceník protonové léčby

 


Aktualizováno:

Rakovina

Cena léčby v protonovém centru se odvíjí od počtu ozařování a počet ozařování se odvíjí od typu nádorového onemocnění. Cena jednoho ozáření, respektive jedné dávky, se pohybuje kolem 25 000 korun. Částka ale opět může kolísat případ od případu.

Úhrada protonové léčby

Zdravotní pojišťovny protonovou léčbu hradí v případě, pokud je doporučena lékaři z Protonového centra, kteří určí, zda je pro danou diagnózu vhodná. Nezbytné je také doporučení odborníků z Komplexního onkologického centra. V souvislosti s protonovou léčbou je tedy nutná vcelku rozsáhlá administrativa a formality, které je potřeba zařídit.

Protonová léčba rakoviny je hrazena ze zákona pojišťovnami. Je léčbou hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a je uvedena i ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR. Protonové centrum má uzavřeny smlouvy s následujícími zdravotními pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP ČR)
 • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP)
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)
 • Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)
 • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZPMV)

Proces schvalování:

Doporučení

Protonovou léčbu rakoviny doporučují lékaři Protonového centra podle diagnózy.

Posouzení

Doporučení léčby rakoviny posoudí a schválí Komplexní onkologické centrum.

Odsouhlasení

Na závěr vstupního procesu do léčby je potřeba souhlas s úhradou od zdravotní pojišťovny.

Co dělat, když vám léčba nebyla schválena:

 • V případě, že došlo k zamítnutí žádosti buď ze strany Komplexního onkologického centra, nebo zdravotní pojišťovny, obraťte se na Protonové centrum. Žádejte od konkrétní koordinátorky léčby podrobné informace, proč k zamítnutí léčby došlo a jaké kroky budou následovat. Protonové centrum navrhne další postup, jak se k protonové léčbě rakoviny dostat.
 • Konzultace je bezplatná, dá se na ni objednat telefonicky a zrealizuje se do několika dní.

Protonové centrum v Praze funguje od roku 2012. Za tu dobu se v něm léčilo už téměř 4 000 pacientů ze 45 zemí světa. Na ozařování pacientů jsou využívány čtyři ozařovny, které mohou být v provozu souběžně každý pracovní den od rána až do večera.

Soukromé Protonové centrum v Praze nabízí v Česku jako jediné protonovou léčbu. Protonová radioterapie je díky svým charakteristikám nejvíce vhodná pro nádory v blízkosti životně důležitých struktur – dětské nádory, nádory plic, prostaty, hlavy a krku, mozku nebo slinivky břišní.

V současné době je z důvodu nedostatku pracovišť nukleární medicíny s hybridním zobrazením (CT/PET) průměrná čekací doba na vyšetření až 3 měsíce. U mnohých pacientů to znamená prodlevu v zahájení adekvátní léčebné modality. Za současného stavu je dostupnost české radiační onkologie 20 % pod evropským standardem. Výsledkem je, že pacient buď nedostane potřebnou léčbu včas, nebo je léčen jiným, ne zcela optimálním způsobem.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Ceny protonové léčby v Ostravě

Protonová léčba Ostrava k dispozici není, jak již bylo uvedeno výše, jediné centrum nabízející protonovou léčbu se nachází v Praze. Ceny jsou individuální dle počtu ozařování. Foton je výrazně levnější.

Ceny protonové léčby v Olomouci

Protonová léčba v Olomouci k dispozici není, jak již bylo uvedeno výše, jediné centrum nabízející protonovou léčbu se nachází v Praze. Ceny jsou individuální dle počtu ozařování. Foton je výrazně levnější.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Ceny protonové léčby v Plzni

Protonová léčba Plzeň k dispozici není, jak již bylo uvedeno výše, jediné centrum nabízející protonovou léčbu se nachází v Praze. Ceny jsou individuální dle počtu ozařování. Foton je výrazně levnější.

Ceny v protonovém centru Homolka

Protonové centrum Homolka neexistuje, v Praze je Protonové centrum v areálu Nemocnice Na Bulovce. Ceny jsou individuální dle počtu ozařování. Foton je výrazně levnější.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Indikace protonové léčby

Použití protonových svazků umožňuje cíleně ozářit celý nádor za maximálního šetření zdravé tkáně. Vzhledem k menšímu zatížení zdravých tkání a ke snížení následných nežádoucích účinků, zvláště poruch růstu, je tedy použití protonového ozařování vhodné zejména u dětských onkologických pacientů.

Indikací jsou nádory hlavy a krku, především oka a některých oblastí mozku, stejně jako případy, kdy účinnost terapie může být dosažena pouze vyšší dávkou ozáření, kterou dosud dostupné technologie neumožňují (plíce, slinivka břišní, jícen).

Na rozdíl od klasické radioterapie se s protony může zvyšovat denní dávka záření, čímž se urychlí ničení nádorových buněk. Na okolní tkáň se dostane 15 % celkové dávky v rozsahu jednoho centimetru od nádoru, zatímco u běžné radioterapie se jedná o 80–90 %. Proto u klasické radioterapie dochází k vedlejším účinkům.

Srdcem centra je 220tunový Cyklotron Proteus 235 produkující protonový svazek, který je pomocí transportního zařízení dopravován do jednotlivých trysek v ozařovnách a odtud do cílového nádoru. Diagnostická část má CT, magnetickou rezonanci a PET/CT.

Počet převážně českých pacientů se odhaduje cca na 2 500 ročně a odesílaní jsou především Komplexním onkologickým centrem. Samotná léčba probíhá ambulantně v rámci až 25 přibližně hodinových návštěv po dobu pěti týdnů.

Seznam diagnóz pro protonovou léčbu

Radioterapie protony u dětí

Protonovou terapii jako alternativu k fotonovému záření u dětských pacientů lze zvážit v těchto případech:

 • ozařování kraniospinální osy (meduloblastom),
 • nádory mozku a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,
 • nádory oblasti pánve, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,
 • paraspinálně uložené sarkomy a jiné nádory, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,
 • ve vybraných případech lymfomů mezihrudí, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,
 • nádory oka indikované k radioterapii, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu optických drah druhostranného oka.

Radioterapie protony u dospělých pacientů

Protonovou terapii jako alternativu k fotonovému záření lze zvážit v těchto případech:
 • vybrané nádory CNS (především chordomy a nádory báze lební) a paranasálních dutin, nelze-li fotonovou technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,
 • nádory oka, například uveální melanom, nelze-li fotonovou technikou zajistit ochranu optických drah druhostranného oka,
 • vzácné typy nádorů nebo nezvyklá lokalizace nádorů v blízkosti kritických orgánů,
 • nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně i v případě použití moderních technik fotonové radioterapie (IMRT, stereotaktická radioterapie, radiochirurgie).

Vyhláška udává protonové ozařování jako variantu, alternativu k fotonové léčbě.

Pražské protonové centrum má kapacitu pro dva tisíce pacientů za rok. Mezi odborníky na radioterapii v Česku ovšem panují pochybnosti, jestli to odpovídá reálným potřebám. Otázka je, pro kolik pacientů je dražší protonové ozařování skutečně vhodnější než levnější běžné fotonové. Odborníci na radioterapii zatím prosazují úzké vymezení pacientů. Za čtyři roky se v centru léčilo něco přes dva tisíce pacientů, významnou část přitom tvoří cizinci a samoplátci. Největší česká zdravotní pojišťovna VZP proplatila léčbu v centru 65 pacientům. V Česku by v budoucnu mohlo vzniknout i další centrum. Původní odhady, že na deset milionů obyvatel je třeba jedno protonové centrum, se totiž ukázaly jako podhodnocené.

V současnosti je podle sdružení protonových center PTCOG v provozu na světě 75 zařízení pracujících s protonovým nebo podobným ozařováním, z toho je 26 ve Spojených státech. Sdružení eviduje dalších 41 zařízení ve výstavbě s termínem zahájení provozu do roku 2019 a dalších 22 klinik ve fázi přípravy.

Nejrychlejší růst trhu předpokládá zmíněná studie v Evropě. Zatím zde funguje 24 protonových center, z toho devět v Německu. Ve Velké Británii vyčlenila vláda na vystavění středisek protonové léčby Národní zdravotní služby celkem 250 milionů liber. Kliniky se staví v Manchesteru a v Londýně. První z nich (v Manchesteru) je v provozu od srpna 2018 a obslouží 750 pacientů ročně.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Protonová léčba nádoru mozku

Protonová léčba nádorových onemocnění mozku a CNS snižuje ozáření okolních zdravých tkání až o 50 % oproti běžné léčbě radioterapií.

Protonová terapie při léčbě nádorů mozku a CNS:

 • snižuje dávku záření na okolní citlivé struktury mozku téměř o polovinu,
 • snižuje riziko poškození mentálních a hormonálních funkcí,
 • umožňuje zachovat v maximální možné míře zrak a sluch,
 • výrazně snižuje pravděpodobnost vzniku sekundárních nádorů,
 • omezuje dávku záření na neurologická centra mozku.

Protonová léčba metastáz

U metastazujícího onemocnění není protonová radioterapie vhodná. Protonová léčba se nedoporučuje například pro nádory střeva, ale pro nádory konečníku se ve světě používá.

Protonová léčba rakoviny prsu

V léčbě rakoviny prsu má Protonové centrum v Praze světové prvenství a jejich inovativní postupy v léčbě vybraných lymfomů jsou světově uznávány a jsou zařazeny do oficiálních léčebných protokolů Aliance předních onkologických center. Při rakovině prsu je největší výhodou přesnost ozařování, která chrání srdce, plíce i míchu, a tím předchází riziku vzniku infarktu, srdečních problémů nebo rozvoji plicní fibrózy.

Protonová léčba rakoviny tlustého střeva

Pro nádory střeva vhodná není, pro nádory konečníku se ve světě používá.

Protonová léčba leukémie

Protonová terapie může být indikována u Hodgkinova lymfomu a non-Hodgkinových lymfomů. Vhodnou indikací jsou tumory postihující mediastinum nebo retroperitoneum, u nichž vede konvenční radioterapie k aplikaci nepřijatelně vysokých dávek na kritické orgány nebo kde vzhledem k věku nemocných existuje reálné riziko indukce pozdních a velmi pozdních nežádoucích účinků radioterapie.

Protonová léčba rakoviny močového měchýře

Základem je včasná diagnóza, proto je důležité, aby u sebe lidé dokázali rozpoznat příznaky rakoviny močového měchýře a mohli tak zavčasu vyhledat lékařskou péči. Jelikož jsou možnosti léčby u pokročilé rakoviny močového měchýře omezené, míra přežití u tohoto onemocnění zůstává nízká. Po posledních 30 letech, kdy nebyly v léčbě metastatického nádoru močového měchýře učiněny žádné objevy, představuje novou možnost léčby u pacientů s metastatickým karcinomem močového měchýře protinádorová imunoterapie, která využívá přirozené schopnosti organismu bojovat s nádorovými buňkami.

Glioblastom

V porovnání s ostatními typy rakoviny je glioblastom poměrně vzácný. Ročně jím onemocní 3–4 lidé na 100 000 obyvatel a většina pacientů je starší padesáti let. Vyššího věku se už ale většinou nedožijí. Glioblastom je totiž neléčitelný a smrtelný. Většina pacientů umírá do tří měsíců, správná léčba jim dokáže prodloužit život až na rok. Jen velmi malé procento lidí s touto diagnózou se dožívá více než několika let. Lepší vyhlídky je nečekají. Nádor operativně odstranit nelze a chemoterapie jej porazit nedokáže. Stále bohužel existují takové typy rakoviny, které nelze léčit vůbec. Jedním z těch nejagresivnějších je právě glioblastom, při kterém lékaři nebojují o záchranu života, ale o zvýšení naděje na přežití několika dalších týdnů.

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Parlpřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Dá se léčit rakovina prostaty

 Jitka Nedomová

Dobrý den, můj bratr 75 let má obavy,že s prostatou není něco v pořádku-dne 9.června jde teprve na urologii,kde bude vědět více. Má strach z toho nejhoršího. V případě protonové léčby jsme samoplátci !

Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS