Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Co léčí quercetin

 


Aktualizováno:

Léky a léčivé byliny

Quercetin patří do skupiny rostlinných pigmentů s názvem flavonoidy, které obarvují mnohé ovoce, květiny, ale také zeleninu. Flavonoidy, jako je i quercetin, jsou antioxidanty, jejichž hlavní úlohou je uklízet škodlivé částice v těle známé jako volné radikály. Volné radikály poškozují membrány buněk, manipulují s buněčnou DNA a dokonce mohou způsobit i smrt napadené buňky. Antioxidanty mohou neutralizovat tyto volné radikály a mohou tak snížit nebo dokonce zabránit některým škodám, které způsobují.

Jde vidět volný radikál pod mikroskopem?

Odpověď zní ano i ne, protože prozatím lidstvo nemá technologii, která umožní nahlížet dovnitř atomu. Volné radikály jsou velice malé částice, zpravidla to jsou jen jednotlivé atomy nebo lépe řečeno ionty, u kterých přebývá jeden elektron. Atomy zatím lidstvo objevuje, protože jsou tak malinké, že je zatím viděla jen hrstka lidí. Teprve s nedávným rozvojem elektronové mikroskopie se dnes již dají zobrazit i jednotlivé atomy. Nejlepší dosažitelné zvětšení má komerčně prodávaný transmisní elektronový mikroskop Titan, který dosahuje rozlišovací schopnosti 0,07 nm a vůbec nejvyšší rozlišovací schopnost, kterou nyní lidstvo má k dispozici, dosahuje 0,05nm. Při zkoumání látek s takovýmito přístroji už snímky obsahují jasně rozlišitelné atomy a můžeme z nich přesně určit, kde se atom nachází vůči okolním atomům a přesně definovat stavbu molekul. Bohužel z nich nedokážeme vidět počet protonů a elektronů v atomu, protože dovnitř atomu zatím nevidíme a proto není možné pohledem určit, zda jde o volný radikál či nikoliv. Z tohoto důvodu je velice obtížné přesně prokázat chování volných radikálů a antioxidantů v lidském těle.

 

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Účinky quercetinu

Vědci se domnívají, že quercetin působí jako antihistaminikum, a že může chránit před onemocněním srdce a rakoviny. Quercetin může také pomoci stabilizovat buňky, které uvolňují histamin v těle a tím vykazuje i protizánětlivý účinek. Antioxidant quercetin také účinně pomáhá udržet správné množství LDL cholesterolu, tak zvaného „zlého“ cholesterolu. LDL cholesterol podle mnohých vědců přispívá ke vzniku srdečních onemocnění. Při laboratorních testech má quercetin silné antioxidační vlastnosti, ale vědci si zatím nejsou jisti, zda užívání quercetinu (a také i mnoha dalších antioxidantů) má stejné účinky i v lidském těle.

 

Quercetin a alergie, astma, senná rýma a kopřivka

Laboratorní testy prokázaly, že quercetin brání imunitním buňkám v uvolnění histaminu, chemické látky, která způsobuje alergické reakce. Na tomto základě si vědci myslí, že quercetin může pomoci snížit příznaky alergií i u lidí, včetně senné rýmy, slzení očí, kopřivky nebo otoků obličeje a rtů. Quercetin také díky těmto vlastnostem sklidňuje dráždivé střevo nebo trakčník. Nicméně zatím neexistuje žádný důkaz, že je qurcetin v tomto ohledu pro člověka prospěšný. 

 

Quercetin na srdeční choroby

Chování quercetinu ve zkumavce, pokusy na zvířatech a některé testy na lidské populaci naznačují, že flavonoidy quercetin, resveratrol a katechiny (všechny nalezené ve vysoké koncentraci v červeném víně), můžou pomoci snížit riziko vzniku aterosklerózy. Ateroskleróza je usazený plak v tepnách a může vést k infarktu nebo k mrtvici. Podle výsledků se dále tyto flavonoidy podílejí na ochraně před škodami způsobené LDL "zlým" cholesterolem. Výše uvedené flavonoidy, mezi kterými je i kvercetin, tedy prokazatelně můžou pomoci zabránit úmrtí na srdeční onemocnění. V této souvislosti je třeba poznamenat, že většina studií prováděných na lidech, se soustředila jen na účinky flavonoidů přijatých z potravy a ne ve formě doplňků stravy. Studie provedené na zvířatech zase vycházejí z použití velmi velkého množství flavonoidů, více, než by bylo možné přijmout přes potravní doplněk stravy. Teprve dalšími studiemi na lidech je zapotřebí zjistit, zda doplňky stravy s flavonoidy mohou být skutečně účinné.

 

Quercetin a vysoká hladina cholesterolu

Laboratorní testy ukazují, že kvercetin zabraňuje poškození organismu LDL cholesterolem a i z populačních studií vyplývá, že lidé, kteří jedí stravu s vysokým obsahem flavonoidů, mají nižší hladinu cholesterolu. Jedna studie dokonce prokázala, že lidé, kteří přijímali quercetin v červeném víně bez alkoholu, měli menší poškození od LDL cholesterolu. Jiná studie zase zjistila, že quercetin snižuje koncentrace LDL cholesterolu u obézních pacientů nebo lidí s nadváhou, kteří měli vysoké riziko srdečních onemocnění. Nyní probíhají další dlouhodobé studie, které mají prokázat tyto účinky i při užívání kvercetinu jako potravního doplňku.

 

Quercetin na vysoký tlak

Studie jasně prokazují, že užívání quercetinu snižuje krevní tlak u lidí, kteří mají vysoký krevní tlak.

 

Intersticiální cystitida

Dvě malé studie naznačují, že lidé s intersticiální cystitidou můžou těžit z flavonoidů. Intersticiální cystitida je bolestivé onemocnění močového měchýře, podobné infekci močového měchýře, s častým nutkáním k močení. V obou studiích bylo prokázáno u lidí, kteří užívali doplněk stravy obsahující quercetin, že mají méně symptomů tohoto onemocnění. Nutno dodat, že tyto dvě studie zahrnovaly podávání celé skupiny různých flavonoidů, takže není známo, který z nich může mít nejvíce příznivý účinek. K prokázání jednoznačného účinku je třeba více a lépe navržených výzkumů.

 

Quercetin a prostatitida

Některé předběžné důkazy naznačují, že quercetin může redukovat příznaky prostatitidy, což je zánět prostaty. Jedna malá studie zjistila, že lidé, kteří užívali quercetin dosáhli zmírnění příznaků ve srovnání s muži, kteří užívali jen placebo. Studie byla malá a výsledky budou muset být ještě potvrzeny.

 

Quercetin a revmatoidní artritida

Existují zprávy o lidech s revmatoidní artritidou, kteří měli méně příznaků, když přešli od typické západní stravy na veganskou stravu. Veganská strava je založena na spoustě syrových bobulí, jí se při ní hodně ovoce, zeleniny, ořechů, také kořeny, semena a klíčky. Všechny tyto uvedené potraviny obsahují přírodní antioxidanty, včetně quercetinu. Ale není zde žádný důkaz o tom, že pozitivní účinky byly způsobeny přímo těmito antioxidanty a také není žádný důkaz, že kvercetin jako doplněk stravy by mohl pomoci léčit revmatoidní artritidu.

 

Quercetin a rakovina

Vědci již dlouho považují quercetin a další flavonoidy obsažené v ovoci a zelenině, jako významnou prevenci před rakovinou. Je prokázáno, že lidé, kteří jedí více ovoce a zeleniny, mají tendenci mít nižší riziko vzniku některých typů rakoviny. Testy na zvířatech a laboratorní studie naznačují, že flavonoidy skutečně mají proti-rakovinové účinky. V těchto studiích bylo prokázáno, že quercetin a další flavonoidy vedou k inhibici růstu nádorových buněk při těchto rakovinách: rakovina prsu, tlustého střeva, prostaty, vaječníků, endometria a také u plicních nádorů. V jedné studii se dokonce naznačuje, že kvercetin je účinnější než reservatrol, pokud jde o inhibici růstu nádoru. Další zjištění prokazuje, že častý příjem potravin bohatých na quercetin byl spojen s nižším rizikem rakoviny plic. Snížení rizika plicního nádoru bylo ještě silnější u jedinců, kteří kouřili více než 20 cigaret denně. Nicméně k úplnému prokázání účinku quercetinu na rakovinu plic je třeba ještě další výzkum.

 

Přírodní zdroje quercetinu

Kvercetin obsahuje především barevné ovoce a zelenina, zejména citrusové plody, jablka, cibule, petržel, šalvěj, čaj a červené víno. Toto jsou hlavní potravinové zdroje kvercetinu. Mezi další méně významné zdroje patří olivový olej, hrozny, tmavé třešně a tmavé bobule, jako jsou borůvky a ostružiny. Všechny tyto uvedené potraviny jsou bohaté na přírodní flavonoidy, včetně quercetinu.

 

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Quercetin jako doplněk stravy

Quercetin je k dispozici jako tablety nebo jako kapsle. Často bývá prodáván společně s bromelinem, což je enzym nacházející se v ananasu, a to proto, že oba účinkují proti horečce. Mezi další doplňky stravy bohaté na flavonoidy patří extrakty z hroznových jader, z borůvky, z ginkgo biloba a ze zeleného čaje.

K dispozici jsou také ve vodě rozpustné formy kvercetinu, jako hesperidn-methyl-chalkon (HMC) nebo quercetin-chalkon.

 

Vedlejší nežádoucí účinky quercetinu

Quercetin je obecně považován za bezpečný. Nežádoucí účinky mohou zahrnovat bolesti hlavy a žaludeční nevolnost. Předběžné údaje naznačují, že užívání quercetinu může vést ke ztrátě funkcí proteinů. Velmi vysoké dávky quercetinu můžou poškodit ledviny. Při léčbě vysokými dávkami quercetinu by se měly pravidelně zařazovat přestávky v léčbě. Při vysokých dávkách (více než 1 g denně) jsou již zprávy o poškození ledvin.

Není zatím dostatek důkazů pro doporučení quercetinu pro děti. Také těhotné a kojící ženy a osoby s onemocněním ledvin by se měly vyhnout quercetinu.

 

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Možné interakce quercetinu

Pokud se léčíte s některým z následujících léků, neměli byste používat quercetin jako doplněk stravy, bez porady se svým lékařem.

Antikoagulancia a quercetin

Léky k ředění krve - quercetin může zvýšit účinek těchto léků, čímž se zvyšuje riziko krvácení:

  • Warfarin (Coumadin),
  • Klopidogrel (Plavix),
  • Aspirin.

Chemoterapie a quercetin

Laboratorní výsledky a studie na zvířatech naznačují, že quercetin může zvýšit účinek doxorubicinu a cisplatiny. To jsou dva léky používané při chemoterapii k léčbě rakoviny. Kromě toho, někteří lékaři věří, že užívání jakýchkoliv antioxidantů ve stejné době, kdy probíhá chemoterapie, může být škodlivé, zatímco jiní věří, že to může být užitečné. Pokud tedy podstupujete chemoterapii, tak si raději promluvte se svým onkologem před použitím jakýchkoli doplňků stravy.

Kortikosteroidy a quercetin

Quercetin může způsobit, že tyto léky zůstanou v těle déle.

Cyklosporin a quercetin

Quercetin může interferovat se vstřebáváním tohoto léku, který se používá k potlačení imunitního systému.

Digoxin a quercetin

Současné užívání může zvýšit nežádoucí účinky digoxinu.

Fluoroguinolony a quercetin

Současné užívání může snížit účinnost fluorochinolonů.

Léky metabolizující v játrech a quercetin

Vzhledem k tomu, že quercetin přímo ovlivňuje funkci jater, tak při současném užívání léků, které jsou rozkládány v játrech (je jich mnoho), může dojít ke změně metabolismu těchto léků. Pokud užíváte nějaké léky, promluvte si se svým lékařem, než začnete užívat také quercetin.

Zdroj textu: http://www.umm.edu/altmed/articles/quercetin-000322.htm

Překlad: ©Mgr. Marie Svobodová

Foto: ©E A S

odkaz na článek

. Co léčí quercetin [online]. ČeskéNemoci.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata


Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS