Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Endiaron nebo Imodium

 


Aktualizováno:

Zažívání

Průjem je jednou z poruch trávicího ústrojí, kdy dochází k častému (více než 3x za den) vyprazdňování řídkých až vodnatých stolic. Hlavním nebezpečím silného průjmu jsou velké ztráty tekutiny. Pokud průjem nemá příliš závažný průběh, je možné jej řešit samoléčbou pomocí přípravků, které jsou běžně dostupné bez lékařského předpisu v lékárnách. Mezi tyto léky patří Endiaron nebo Imodium.

Endiaron

Endiaron se používá u dospělých a dětí s váhou vyšší než 40 kg při průjmech s pravděpodobným infekčním původem, provázených často zvýšením tělesné teploty, dále při střevních dysmikrobiích (změny biologické rovnováhy střevní flóry), průjmech vzniklých po léčbě antibiotiky a chemoterapeutiky se širokým spektrem účinku.

Účinnou léčivou látkou je cloroxinum 250 mg v 1 potahované tabletě. Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, glycerol 85%, stearan vápenatý, mastek, sodná sůl kroskarmelózy, koloidní bezvodý oxid křemičitý, acetylškrob, makrogol 6000, makrogol 300, potahová soustava Opaspray M-1-6181.

Endiaron je střevní dezinficiens (prostředek k umrtvení mikrobů) používané u některých infekčních průjmů. Je účinný nejen proti bakteriím, nýbrž i proti některým prvokům, kvasinkám a plísním. Neovlivňuje mikroorganismy žijící normálně ve střevě.

Endiaron se neužívá při přecitlivělosti na kloroxin nebo na některou pomocnou látku, dále při těžších chorobách jater a ledvin. Pouze na doporučení lékaře mohou užívat Endiaron pacienti s jaterním a ledvinovým onemocněním lehčího rázu.

Endiaron není určen pro děti o váze nižší než 40 kg.

Vzájemné ovlivnění Endiaronu a jiných léků není sice známo, přesto jestliže užíváte jiné léky, ať už na lékařský předpis, nebo bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívání Endiaronu s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. Bez konzultace s lékařem neužívejte současně s tímto přípravkem ani žádné jiné volně prodejné léky. Při předepisování jiných léků oznamte lékaři, že užíváte Endiaron.

Dávkování: dospělí a děti s váhou vyšší než 40 kg užívají obvykle 1 potahovanou tabletu Endiaronu 3krát denně, pokud možno po jídle. Potahované tablety se polykají celé, nerozkousané, zapíjejí se douškem tekutiny. Délka léčby je obvykle 2–3 dny (do normalizace stolice), u některých závažnějších stavů je možno po poradě s lékařem léčbu prodloužit až na dobu 7–10 dnů. Tuto dobu užívání není vhodné překračovat, dlouhodobé užívání může být spojeno se zvýšeným vznikem nežádoucích účinků. V závažnějších případech je možno léčbu po poradě s lékařem opakovat po týdenní přestávce.

V případě, že obtíže neustupují po 2–3 dnech léčby, případně dojde ke zhoršení stavu nebo se objeví stopy krve ve stolici, obraťte se na lékaře. Během léčby Endiaronem je nutno dodržovat dietní opatření. První den nejíst, druhý a třetí den lze sníst suché pečivo, případně mrkvovou nebo šlemovou polévku. Je však nutné hodně pít – slazený čaj, minerálky, iontové nápoje. Není vhodné pít alkoholické nápoje. Při předávkování nebo náhodném požití více potahovaných tablet malým dítětem vyhledejte lékaře.

Endiaron je volně prodejný, není vázán na lékařský předpis. 1 krabička obsahuje 20 potahovaných tablet.

Cena léku Endiaron.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Imodium

Imodium je lék proti průjmu. Imodium se užívá při náhle vzniklém (akutním) průjmu nebo po poradě s lékařem při dlouhodobém (chronickém) průjmu. Po poradě s lékařem se může Imodium užívat rovněž v případě, kdy byla odstraněna část střev, což často způsobuje průjem.

Imodium zahušťuje při průjmu stolici a snižuje její častost.

Léčivou látkou je loperamid, v přípravku je obsažen ve formě loperamid-hydrochloridu. Jedna tobolka Imodia obsahuje 2 miligramy loperamid-hydrochloridu. Pomocným látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát. Tobolku tvoří žlutý oxid železitý, černý oxid železitý, indigokarmín, sodná sůl erythrosinu, oxid titaničitý a želatina. Vrchní část tobolky přípravku Imodium je zelené barvy, spodní část šedé barvy.

Podobně jako všechny léky může mít i Imodium nežádoucí účinky, které se však nemusí vyskytnout u každého. Přípravek Imodium je obvykle dobře snášen a při správném užívání vykazuje velmi málo nežádoucích účinků. Velmi vzácně se mohou dostavit bolesti břicha, střevní neprůchodnost, nadýmání, nevolnost, zácpa, zvracení, rozšíření tlustého střeva, plynatost, trávicí obtíže, ospalost, ztráta vědomí, snížení úrovně vnímání, závratě, vyrážka, kopřivka a svědění. V tomto případě ukončete užívání přípravku, a jsou-li tyto obtíže úporné, poraďte se s lékařem. Některé obtíže mohou být však způsobeny průjmem samotným: bolesti břicha, nevolnost, zvracení, suchost v ústech, únava, ospalost, závratě, zácpa a plynatost. Ojediněle může dojít k přecitlivělosti a obtížím při močení. Přecitlivělost na přípravek Imodium poznáte například podle vyrážky, kopřivky, svědění, zkrácení dechu nebo otoku v obličeji. Pokud se dostaví některý z těchto příznaků, přivolejte ihned lékaře. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Informujte rovněž svého lékaře, jestliže užíváte léky, které zpomalují činnost žaludku a střev, protože mohou účinek přípravku Imodium výrazně zvýšit.

Jestliže užíváte přípravek Imodium právě k léčbě průjmu, nezapomeňte nahrazovat ztrátu tekutin dostatečným (mnohem více než obvykle) pitím nápojů s obsahem cukrů a solí, k nimž patří například minerální voda. To je důležité zvláště u dětí.

Imodium průjem zastavuje, neléčí však jeho příčinu. Jakmile je to možné, měla by být proto vždy léčena také příčina průjmu. Při náhle vzniklém (akutním) průjmu zastavuje Imodium příznaky obvykle do 48 hodin. Jestliže se tak nestane, přestaňte lék užívat a poraďte se s lékařem.

Pokud trpíte AIDS a máte průjem, který je léčen přípravkem Imodium, a projevují se u vás příznaky nadmutí břicha, ukončete neprodleně užívání přípravku Imodium a poraďte se s lékařem. Jestliže trpíte jaterním onemocněním, poraďte se se svým lékařem. Je možné, že léčba přípravkem Imodium bude vyžadovat přísnější lékařský dohled.

Jestliže jste nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda můžete Imodium užívat. Pokud kojíte, nedoporučuje se užívat Imodium, protože malé množství léčivé látky může proniknout do mateřského mléka.

Potřebná dávka, kterou máte užívat, závisí na vašem věku a typu průjmu. Imodium je k dispozici v lékové formě tvrdých tobolek určených k perorálnímu podání. Imodium můžete užívat v libovolnou denní dobu, tobolky je zapotřebí zapíjet.

Imodium není určeno dětem do šesti let.

Dávkování: děti od šesti let při náhle vzniklém (akutním) průjmu užijí nejdříve jednu tobolku Imodia, potom jednu tobolku po každé řídké stolici. Jestliže se dostaví formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže zpozorujete u dítěte nevolnost, která může být způsobena i zástavou pohybu ve střevech, přestane dítě tobolky užívat a neprodleně vyhledáte lékaře. Při dlouhodobém (chronickém) průjmu stanovuje dávkování lékař. Obvyklá počáteční dávka je jedna tobolka denně. Udržovací dávkování je zapotřebí určovat ve vztahu k tělesné hmotnosti (nejvýše 3 tobolky/20 kg) do dosažení 1 až 2 tuhých stolic denně.

Nikdy nepřekračujte nejvyšší doporučenou denní dávku vztaženou na kg tělesné hmotnosti dítěte!

Tělesná hmotnost dítěte:

  • od 14 kg nikdy více než 2 tobolky Imodia za den;
  • od 20 kg nikdy více než 3 tobolky Imodia za den;
  • od 27 kg nikdy více než 4 tobolky Imodia za den;
  • od 34 kg nikdy více než 5 tobolek Imodia za den;
  • od 40 kg nikdy více než 6 tobolek Imodia za den;
  • od 47 kg nikdy více než 7 tobolek Imodia za den;
  • od 54 kg nikdy více než 8 tobolek Imodia za den.

V případě jakýchkoli pochybností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování: dospělí (včetně starších osob) při náhle vzniklém (akutním) průjmu užívají 2 tobolky naráz, potom jednu tobolku po každé řídké stolici. Jestliže se dostaví formovaná a neobvykle tuhá stolice, nebo jestliže přestanete pociťovat ve střevech pohyb, ukončete užívání přípravku a neprodleně vyhledejte lékaře. Při dlouhodobém (chronickém) průjmu užívejte nejdříve dvě tobolky (4 mg) denně.

Užívání Imodia můžete zvyšovat na udržovací dávku 1–6 tobolek denně do dosažení 1–2 tuhých stolic denně. Neužívejte více než 8 tobolek Imodia během 24 hodin!

Pokud se příznaky zhorší nebo nezlepší do 2 dnů, musíte se poradit s lékařem. Při průjmu se mohou dostavit únava, závratě nebo ospalost. Při řízení motorových vozidel a obsluze strojů je proto zapotřebí zvýšené opatrnosti.

V případě, že užijete příliš mnoho tobolek přípravku Imodium, přivolejte lékaře, zvláště když zpozorujete tyto příznaky: svalovou ztuhlost, nekoordinované pohyby, ospalost, obtíže při močení a zeslabené dýchání.

Děti mohou reagovat na požití většího množství výrazněji než dospělí. Jestliže dítě užije příliš mnoho tobolek nebo se u dítěte projeví jmenované příznaky, přivolejte lékaře okamžitě.

Imodium je volně prodejný, není vázán na lékařský předpis. 1 krabička obsahuje 20 tvrdých tobolek.

Cena léku Imodium.

Rozdíl mezi léky Endiaron a Imodium

Rozdíl mezi Endiaronem a Imodiem je v tom, že Endiaron patří mezi střevní antiseptika a používá se při infekčních průjmech, kdežto Imodium patří mezi opioidní obstipancia, což jsou látky snižující motilitu střev, způsobují tedy prodloužení doby styku obsahu střeva se sliznicí a ve vyšších dávkách mohou dokonce vyvolat zácpu. Imodium zahušťuje stolici, snižuje její častost a zastavuje průjem, ale neřeší jeho příčinu.

Autor: © svevi
Foto:
© Rope

odkaz na článek

. Endiaron nebo Imodium [online]. ČeskéNemoci.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata


Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS