Informace od zdravotní sestry

HLAVNÍ STRÁNKA

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Hovězí maso, je zdravé?

Napsala Mgr. Marie Svobodová

Středně propečený steak z hovězí svíčkové by se mohl zdát jako jídlo, které nemá žádné negativní účinky na lidské zdraví. Proč taky, hovězí maso je bohaté na aminokyseliny, tedy na bílkoviny obecně, a má i nízký obsah tuku ve svalovině. Právě tento tuk, ač je ho málo, tak může po nějaké době soustavného jedení zapříčinit zdravotní komplikace.

Je nebezpečné jen hovězí maso?

Nejen hovězí maso, ale maso všech přežvýkavců obsahuje zdraví škodlivé transmastné kyseliny. Je to proto, že přežvýkavci během jejich složitého procesu trávení píce, přirozeně ve svých žaludcích vytváří transmastné kyseliny. Ty se pak dostávají krevním oběhem do tukových zásob kolem svalů a především do jejich mléka.

Transmastné kyseliny mají v mase jen přežvýkavci

Mezi přežvýkavce patří druhy kančilovití, vidlorohovití, žirafovití, jelenovití, kabarovití, tuři, turovití, bahnivci, kozy a ovce (Caprinae), přímorožci, buvolci, impaly, chocholatky, pravé antilopy (Antilopinae), velbloudovití, velbloudi a lamy. Ze známých zvířat užívaných ke stravě to jsou především krávy, telata a býci. Dále pak ovce, berani, kozy, kůzlata a jehňata. Ze skupiny lesní zvěř a zvěřina to jsou například jeleni, srny, mufloni nebo kamzík.

Maso bez transmastných kyselin je z nepřežvýkavců

Naopak přežvýkavci nejsou například koně, ač se tak chovají, protože jedí stejnou stravu jako krávy, tak transmastné kyseliny u nich při trávení nevznikají. Je to proto, že u koní se zažívací systém přizpůsobil zvýšenému podílu píce jinak, než u krav. Transmastné kyseliny se neobjevují ani v koňském mléce a ani v jejich mase. Taktéž libové vepřové maso je ve srovnání z hovězím zdravější. Mezi šampióny ve zdravém mase vedou ryby ze studených moří. Pak se sem řadí drůbež a také klokaní a koňské maso je velice prospěšné.

Tuky z těl přežvýkavců

Maso těchto zvířat obsahuje jen malou část transmastných kyselin. Většina transmastných kyselin se vyloučí v mléce přežvýkavých savců. Kupříkladu takové kravské máslo je učiněná koncentrovaná nálož transmastných kyselin. Všechen tuk v mléce obsahuje vysoké procento (až 26%) transmastných kyselin. Tuk se nedá z mléka nikdy zcela odstranit a každé snědení jakéhokoliv mléčného výrobku znamená navýšení příjmu těchto transmastných kyselin.

výběr z naší tvorby

Transmastná kyselina – zabiják poválečné doby

Ano, přesně tak, účinky transmastných kyselin byly a jsou stále vidět na generacích z poválečné doby. Transmastné kyseliny, neboli TFA (trans-fatty acids), se u těchto lidí významným způsobem podílí na dlouhodobém zvýšení hladiny jejich cholesterolu v krvi a tím zapříčiňují kornatění jejich cév. Tyto stavy pak u těchto lidí končí velmi často infarktem anebo náhlou mozkovou příhodou, kde hlavní příčinou bývá neustálé a pravidelné celoživotní doplňování transmastných kyselin z mléka, masa a tuků přežvýkavců. Obecně transmastné kyseliny mají negativní vliv na srdečně-cévní systém o to víc, čím déle se do těla dostávají, proto škodí i malé dávky v často jedeném hovězím mase. A proč jsou tak postižené právě generace z poválečné doby? V této době byl totiž nedostatek potravin a národ bylo třeba nějak zasytit. Proto se masívně vyráběl levný rostlinný tuk, ale bohužel s chybnou technologií. Právě při těchto starších technologických postupech výroby tuků, tak zvaným ztužováním (hydrogenací), vznikaly ve velké míře transmastné kyseliny. Tato technologie se používala k přípravě tukové násady. Tuková násada je směs tuků, v té době převážně transmastných, ze které byl následně vyroben finální výrobek – levný rostlinný ztužený tuk, který byl plný transmastných kyselin. V této době byli díky těmto tukům lidé vystaveni vysokým a pravidelným dávkám transmastných kyselin, což se projevilo výrazným zkrácením jejich zdravého života. Charakteristickým znakem těchto lidí je ve zvýšené míře kornatění cév, vysoký krevní tlak, infarkt myokardu anebo také mozková mrtvice a to vše s fatálními důsledky na kvalitu jejich současného života. A to vše za cenu levných rostlinných tuků.

V současné době je k výrobě moderních kvalitních rostlinných tuků, které jsou běžně dostupné v obchodech, používán nový výrobní postup, který vzniku transmastných kyselin zabraňuje. Nové a kvalitní rostlinné tuky se dnes vyrábějí pomocí tak zvané interesterifikace. Interesterifikace je moderní způsob výroby zdravých rostlinných tuků, ale je bohužel dražší, než původní hydrogenace. Výroba nezdravých rostlinných tuků starou metodou hydrogenací stále pokračuje a produkují se s ní ztužené tuky, u kterých je kladen důraz na nízkou cenu. Proto kvalita rostlinného tuku vždy bude hrát velkou v jeho ceně. Levné rostlinné tuky znamenají více transmastných kyselin. A jak poznat zdravé ztužené rostlinné tuky? Zdravé ztužené rostlinné tuky budou dražší, budou pocházet od certifikovaných výrobců a hlavně budou mít na svém obalu uvedeno složení, kde bude jasně napsáno, kolik obsahují nebezpečných tuků - transmastných kyselin. Jedině tyto výrobky pak budou zárukou dodržení nové technologie výroby zdravých ztužených tuků pomocí intersterifikace.

Jsou transmastné kyseliny obsaženy ve všech tucích?

Transmastné kyseliny v přírodních tucích vznikají buď při výrobě hydrogenací anebo při trávení přežvýkavců. Z toho vyplívá, že kupříkladu živočišné tuky z nepřežvýkavých zvířat tyto transmastné kyseliny vůbec neobsahují. Třeba sádlo, je velmi kalorické, dobré vepřové sádlo má i přes 3 600 kJ na 100 g, ale přesto je po zdravotní stránce v přiměřené míře neškodné. Sádlo je složeno převážně z tuků, až 99 % sádla je tuk, který je bohatý zejména na nasycené mastné kyseliny, kterých v něm je okolo 40 %. Nové poznatky nepotvrdily, že sádlo v organismu zvyšuje cholesterol a vyvrátila se tím tak zažitá domněnka, že sádlo negativně působí na srdeční a cévní systém. Sádlo můžeme zařadit mezi zdravější tuky. Celkový objem tuků přijatých během dne by neměl překročit 60 gramů denně, což je doporučená denní dávka pro tuky.

výběr z naší tvorby

Jak poznám zdravý tuk?

Zdravý tuk je takový, který má vysoký obsah polynenasycených tuků (PUFA) a vysoký obsah mononenasycených tuků (MUFA). Zdravý tuk je takový, který má nízký obsah nasycených mastných kyselin (SAFA), protože složky SAFA významným způsobem přispívají ke vzniku a rozvoji aterosklerózy. Taktéž transmastné kyseliny vzniklé ztužováním olejů bohatých na složku MUFA mají přímý negativní vliv na zdraví kardiovaskulárního systému. Z tohoto zdravotního hlediska by šel vytvořit žebříček zdravých tuků.

Žebříček zdravých tuků

  1. Slunečnicový olej je ze zdravotního hlediska nejlepším olejem, protože má obsah mastných kyselin nejlépe rozvržen na 69% PUFA, 20% MUFA a 11% SAFA.
  2. Neupravený panenský olivový olej, který má obsah mastných kyselin rozvržen na 11% PUFA, 73% MUFA a 14% SAFA je ze zdravotního hlediska taktéž velmi prospěšný.
  3. Sójový olej je také velice vhodný, protože má obsah mastných kyselin rozvržen na 58% PUFA, 23% MUFA a 16% SAFA.
  4. Kukuřičný olej je také zdravý, protože má obsah mastných kyselin rozvržen na 55% PUFA, 30% MUFA a 15% SAFA.
  5. Burákový olej nebo olej z arašídů má obsah mastných kyselin rozvržen na 32% PUFA, 46% MUFA a 17% SAFA.
  6. Rýžový olej má obsah mastných kyselin rozvržen na 32% PUFA, 38% MUFA a 22% SAFA.
  7. Kvalitní rostlinný ztužený tuk vyrobený interesterifikací má obsah mastných kyselin rozvržen na 52% PUFA, 25% MUFA a 23% SAFA.
  8. Vepřové sádlo má již méně příhodné rozvržení složek tuků 11 PUFA, 45% MUFA a trochu více 39% SAFA, ale stále není tak škodlivé, jako lůj nebo kravské máslo.


Nezdravé tuky pro stravování nevhodné

V první řadě je to máslo, které je ze zdravotního hlediska nejméně vhodným tukem pro své rozložení mastných složek: jen 3g PUFA, 26% MUFA (převážně transmastné kyseliny) a neuvěřitelných 63% SAFA.

Na druhém místě je to pak lůj, který je ze zdravotního hlediska taktéž nejméně vhodným tukem pro stravování díky svému rozložení mastných složek: má jen 3% PUFA, 34% MUFA (převážně transmastné kyseliny) a vysokých 55% SAFA.


Máme dále jíst krávy?

Ano, ale jen velmi střídmě, a preferovat libové maso. Z těchto uvedených poznatků je zřejmé, že západní civilizace by se měla vážně zamyslet nad svými stravovacími zvyky a zvážit další setrvání v současné masívní spotřebě produktů z hovězího dobytka, jejich masa a mléka. V současné době se dostává konzumace těchto produktů na přední příčky v celkové spotřebě potravin. Toto chybné chování v budoucnosti povede k prohlubování problémů se zdravotním stavem lidí, jejichž léčba pak celou společnost bude stát mnoho finančních prostředků. Kupříkladu akutní péče při těžkém infarktu myokardu, kdy je aplikován sten, udělána plastika srdečního svalu a aplikovány tři bypassy, stojí zdravotní pojišťovnu neuvěřitelných 750.000 Kč.. To je cena za jednoho pacienta a jeden jeho případ infarktu. Takovéto masivní upřednostňování spotřeby hovězích produktů, ovlivní zdraví desítek procent populace, u kterých pak zaviní vznik infarktu anebo mrtvice, a náklady na léčbu takových lidí se vyšplhají do astronomických částek. A to vše jen proto, že jsme žili v době, kdy hovězí maso, mléko a výrobky z něj měly zelenou. Lidé by se měli ponaučit ze své historie a neopakovat stejné chyby, které se projevily na generacích z poválečné doby.

odkaz na článek

. Hovězí maso, je zdravé? [online]. ČeskéNemoci.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis
Jméno
E-mail
Komentář

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

Připojit fotku

přehled komentářů

Bible a maso

 Martin Macháček  8.5.2016 13:08

Kniha Mojžíšova III, kapitola 11/5:

Ani králíka, kterýž ač přežívá, ale kopyta rozdělená nemá, nečistý vám bude. To praví bible. A součaní odborníci na výživu králíka vřele doporučují. Tak kde je pravda?

Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | OdpovědětZajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS