Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Lactuloza

 


Aktualizováno:

Léky a léčivé byliny

Laktulóza neboli probiotika se řadí do skupiny osmotických laxativ. Tyto látky na sebe vážou vodu a druhotně stimulují střevní sliznici k další sekreci hlenu, vody a elektrolytů. Jejich efekt je mnohem přirozenější. Laicky řečeno, laktulóza je potrava pro dobré bakterie ve střevech.

Na co je dobrá laktulóza

Laktulóza se používá při zácpě. Zácpa, ač je někdy považována za civilizační chorobu, která vzniká v důsledku negativních vlivů současného životního stylu – nevhodného stravování, nedostatečného příjmu tekutin a sedavého způsobu života, je onemocnění známé od starověku. Laktulóza je oproti nerozpustným a nevstřebatelným hořečnatým a sirným solím šetrnější. Účinnou látkou jsou u laktulózy převážně cukry, které nejsou vstřebávány do organismu, a proto je mohou používat i diabetici. Bakterie přítomné v tlustém střevě přeměňují sacharidy (i laktulózu) nestrávené v tenkém střevě na mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Tyto kyseliny jsou následně uvolňovány v tlustém střevě a jsou částečně vstřebávány střevní sliznicí, zatímco jejich další část slouží jako substrát pro mikroflóru tlustého střeva, čímž dochází ke zvýšení hmotnosti této mikroflóry. Mastné kyseliny s krátkým řetězcem dále rovněž snižují hodnotu pH a zvyšují osmolaritu prostředí. Tyto mechanismy, které probíhají hlavně v proximálním tlustém střevě (na počátku tlustého střeva), vedou ke zvýšení objemu, hmotnosti a změně konzistence stolice. Tradičním zástupcem jsou produkty Duphalac a Lactulosa. Jejich jedinou kontraindikací je jejich nesnášenlivost.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Lactulosa pro děti

Laktulosa pro děti je účinné projímadlo ve formě sirupu, které působí místně v tlustém střevě. Laktulosa se ve střevech prakticky nevstřebává. Zvýšení kyselosti střevního obsahu a následné zvýšení obsahu vody způsobuje zvětšení obsahu střev a zlepšení jejich vyprazdňování. Nenarušuje fyziologickou činnost střev. Laktulosa rovněž vykazuje prebiotický účinek (prebiotika jsou látky selektivně podporující růst a aktivitu zdraví prospěšných bakterií žijících v tlustém střevě). Přípravek se užívá při chronické zácpě způsobené především porušením vyprazdňovacího reflexu vlivem špatných návyků či při potřebě měkké stolice. Přípravek je vhodný pro dospělé i děti, dětem se podává pouze na doporučení lékaře, pro podání dětem do jednoho roku musí být zvlášť závažné důvody.

Laktulóza pro kojence

Prebiotika jsou látky, které jsou nevstřebatelné a svým působením pozitivně ovlivňují střevní mikroflóru. Přidáním laktulózy ke stravě uměle živených kojenců se změní zastoupení nejvýznamnějších bakteriálních kmenů, a to Bifidobacterium, Lactobacillus, do podoby, která je charakteristická pro kojené děti.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Laktulóza v těhotenství

Laktulóza v těhotenství svými několika mechanismy upravuje konzistenci stolice, podporuje střevní peristaltiku, pomáhá obnovovat optimální složení střevní mikroflóry, čímž pozitivně ovlivňuje imunitní systém. Laktulóza ovlivněním střevní mikroflóry pak následně podporuje vstřebávání vápníku a hořčíku, a navíc má preventivní (antikancerogenní, detoxikační) účinky. Napomáhá normalizovat spektrum krevních tuků. Výrobek Duphalac je vhodný i pro děti (včetně kojenců) a těhotné i kojící matky.

Osmotické projímadlo

Osmotické projímadlo je látka, která působí fyzikální cestou. Zvětšuje objem vody ve střevech a tím dochází k podpoře peristaltiky a k vyprázdnění vodnaté stolice během 1–3 hodin. Tato laxativa mohou používat těhotné i kojící ženy. Používají se k přípravě na lékařská vyšetření (kolonoskopie). Některé přípravky obsahují látky, které představují jak osmotické, tak kontaktní laxativum.

Zástupci na našem trhu: soli hořčíku (například epsomská sůl, Šaratica), laktulóza (Laktulosa, Duphalac), glycerol (glycerolové čípky), rostlinné polysacharidy (Fructolax), makrogol (Fortrans)

Vzorec laktulózy

Laktulóza je dalším významným disacharidem v mléce. Získává se z laktózy izomerací v alkalickém prostředí. Laktulóza je pro člověka nestravitelným disacharidem. Je poněkud sladší a má slabě laxativní účinky, v medicíně se používá jako projímadlo. Kromě toho stimuluje růst bifidogenní mikroflóry.

V =

100.a

---------

b - c

kde je

V ... výtěžnost (%) v čase t

a ... obsah laktulózy (%) v čase t

b ... počáteční obsah laktózy (%)

c .... obsah laktulózy (%) v čase t

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Lactulosa Duphalac

CO JE PŘÍPRAVEK DUPHALAC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Duphalac je vodný roztok pro perorální podání, který se plní do skleněných nebo HDPE lahví. Je to osmotické laxativum. Léčivou látkou je laktulóza, která se používá k léčbě: zácpy (úpravě fyziologického rytmu tlustého střeva), na doporučení lékaře k léčbě chronické zácpy, všude tam, kde je třeba měkké stolice (hemoroidy, po zákroku na tlustém střevě nebo konečníku a podobně), či k léčbě portosystémové encefalopatie: léčba a prevence jaterního kómatu nebo prekómatu.

Podávání dětem a kojencům doporučuje lékař. Dávkování je individuální.

Jak přípravek Duphalac působí?

Laktulóza je rozkládána v tlustém střevě působením bakteriální flóry. Vznikají nízkomolekulární organické kyseliny. Ty pak snižují pH v lumen tlustého střeva a osmotickým účinkem zvyšují objem střevního obsahu. Tím je podpořena peristaltika tlustého střeva a obnovena konzistence stolice. Zácpa mizí a je obnoven fyziologický rytmus vyprazdňování.

Při portosystémové encefalopatii nebo při jaterním (pre)kómatu laktulóza snižuje hyperamonémii tím, že nižší pH v tlustém střevě vede k supresi proteolytických bakterií, které se na tvorbě amoniaku podílejí. Pokles pH je způsoben zvýšením obsahu acidofilních bakterií (například Lactobacillus), které amoniak zachycují a převádějí okyselením obsahu tlustého střeva do ionizované formy, která střevní stěnou hůře prostupuje. Snížením pH a osmotickým účinkem dochází k vyčištění tlustého střeva. Stimulací bakterií k využívání amoniaku pro bakteriální syntézu proteinů je ovlivněn bakteriální metabolismus dusíku. V této souvislosti je však třeba si uvědomit, že hyperamonémie samotná nemůže vysvětlit neuropsychiatrické projevy portosystémové encefalopatie. Amoniak však může sloužit jako modelová sloučenina pro ostatní dusíkaté látky.

Laktulóza jako prebiotická látka podporuje růst bakterií prospěšných zdraví, jako jsou Bifidobacterium a Lactobacillus, zatímco potenciálně škodlivé bakterie, jako Clostridium a Escherichia coli mohou být potlačeny. Tak může vzniknout příznivější rovnováha střevní flóry.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK DUPHALAC UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Duphalac, jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku, jestliže trpíte střevní neprůchodností nebo jestliže trpíte nesnášenlivostí galaktózy.

Pokud jste těmito onemocněními trpěl(a) v minulosti, poraďte se se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Duphalac je zapotřebí, pokud po několika dnech léčby nepozorujete zlepšení zácpy nebo se zácpa po léčbě opakuje. V tom případě se poraďte s lékařem. Zácpa může být příznakem závažného onemocnění.

Při nesnášenlivosti laktózy je třeba uvážit obsah laktózy (viz složení).

Při dávkách obvykle užívaných u zácpy nepředstavuje obsah laktózy pro diabetiky riziko. Dávkování podávané při léčbě jaterního (pre)kómatu je však obvykle mnohem vyšší. Tuto skutečnost je třeba u diabetiků uvážit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. O vhodnosti současného používání přípravku Duphalac s dalšími léky se poraďte se svým lékařem.

Studie interakcí nebyly prováděny.

Užívání přípravku Duphalac s jídlem a pitím

Přípravek se nejlépe užívá v jedné dávce při snídani.

Těhotenství a kojení

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Omezená data o použití u těhotných žen, která jsou k dispozici, nenaznačují vznik žádných vrozených vad ani toxicitu pro plod nebo novorozence. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky na průběh těhotenství, vývoj plodu, porod nebo vývoj dítěte po narození.

Pokud je to nezbytné, lze o použití přípravku v těhotenství a během kojení uvažovat.

Těhotné a kojící ženy mohou přípravek užít pouze na doporučení lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo zanedbatelný vliv na řízení motorových vozidel a obsluhu strojů.

JAK SE PŘÍPRAVEK DUPHALAC UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání přípravku Duphalac u chronické zácpy, jaterních chorob a při léčbě zácpy u dětí, těhotných a kojících žen doporučuje lékař.

Denní dávku lze individuálně upravit podle reakce pacienta. Následující údaje slouží jako návod:

Zácpa nebo případy, kdy je třeba měkká stolice:

Počáteční dávka:

  • dospělí: 15–45 ml denně (3–9 kávových lžiček)
  • děti (7–14 let): 15 ml denně (3 kávové lžičky nebo 1 polévková lžíce)
  • děti (1–6 let): 5–10 ml denně (1–2 kávové lžičky)
  • kojenci: 5 ml denně (1 kávová lžička)

Udržovací dávka:

  • dospělí: 15–30 ml denně (3–6 kávových lžiček)
  • děti (7–14 let): 10–15 ml denně (2–3 kávové lžičky)
  • děti (1–6 let): 5–10 ml denně (1–2 kávové lžičky)
  • kojenci: 5 ml denně (1 kávová lžička)

Duphalac se užívá v jedné dávce nebo rozděleně ve dvou dávkách za použití odměrky. Jednotlivá dávka laktulózy má být spolknuta najednou a nemá být držena v ústech delší dobu. Při užívání jediné denní dávky se má přípravek užívat ve stejnou dobu, například při snídani. Účinek se může projevit během několika dní. Souvisí to s mechanismem účinku laktulózy. Neprojeví-li se účinek během prvních dvou dní, je možné zvýšit dávku nebo podávat přípravek častěji.

Přípravek lze podávat zředěný nebo nezředěný.

Jaterní choroby (jen pro dospělé):

Počáteční dávka: 3–4x denně po hlavních jídlech 30–45 ml (2–3 polévkové lžíce)

Udržovací dávka: dávku je třeba individuálně přizpůsobit tak, aby denně docházelo ke 2 až 3 měkkým stolicím, pH stolice má být 5,0 až 5,5.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Duphalac je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Duphalac, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem se ihned poraďte se svým lékařem.

Při podávání nadměrných dávek se mohou objevit tyto příznaky: průjem a bolest břicha.

Léčba: přerušení podávání laktulózy, respektive snížení dávky. Nadměrné ztráty tekutin způsobené průjmem nebo zvracením mohou vyžadovat úpravu elektrolytové rovnováhy.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Duphalac

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Duphalac nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během několika prvních dnů užívání se může objevit plynatost, většinou však po několika dnech vymizí.

Při dávkování vyšším než doporučeném se mohou objevit bolesti břicha a průjem. V těchto případech má být dávkování sníženo.

Při podávání vysokých dávek (normálně pouze při portosystémové encefalopatii) po delší dobu může pacient trpět průjmem a s ním spojenými poruchami elektrolytového hospodářství.

Zažívací obtíže: plynatost, bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení, při vysokých dávkách průjem.

Abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde: poruchy elektrolytů způsobené průjmem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

JAK PŘÍPRAVEK DUPHALAC UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě 100 až 250 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na lahvičce.

DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Duphalac obsahuje

Léčivou látkou je 667 g laktulózy v 1 000 ml roztoku.

Přípravek neobsahuje žádné pomocné látky, ale může obsahovat malá množství přidružených cukrů (například laktózy, galaktózy, epilaktózy), která jsou pozůstatkem syntézy. Roztok může také obsahovat velmi malá množství peroxidu vodíku a hydroxidu sodného, která jsou pozůstatkem syntézy.

Jak přípravek Duphalac vypadá a co obsahuje toto balení

Duphalac je bezbarvá až nažloutlá tekutina, čirá nebo mírně opalizující, viskózní, sladké chuti.

Velikost balení: 200, 300, 500 ml. Přípravek je možno vydávat i bez lékařského předpisu pro léčbu zácpy.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Solvay Pharmaceuticals B.V. Weesp, Nizozemsko

Výrobce: Solvay Biologicals B.V. Olst, Nizozemsko

Lactulosa příbalový leták

LACTULOSA BIOMEDICA

(Lactulosi solutio 50%)

1. CO JE PŘÍPRAVEK LACTULOSA BIOMEDICA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Indikační skupina

Osmoticky působící laxativum (projímadlo).

Charakteristika

Přípravek je účinné projímadlo, které působí místně v tlustém střevu a nevstřebává se. Zvyšuje kyselost střevního obsahu, snižuje tvorbu amoniaku a dusičnanů, způsobuje změknutí stolice. Nenarušuje fyziologickou činnost střev.

Laktulosa rovněž vykazuje prebiotický účinek (prebiotika jsou látky selektivně podporující růst a aktivitu zdraví prospěšných bakterií žijících v tlustém střevě).

Indikace

Přípravek se užívá při chronické zácpě způsobené především porušením vyprazdňovacího reflexu vlivem špatných návyků či při potřebě měkké stolice. Na doporučení lékaře se přípravek užívá při portosystémové encefalopatii (poruchách centrálního nervového systému, které doprovázejí poškození jater).

Přípravek je vhodný pro dospělé i děti, dětem se podává pouze na doporučení lékaře, pro podání dětem do jednoho roku musí být zvlášť závažné důvody.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LACTULOSA BIOMEDICA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Lactulosa Biomedica, jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na jakoukoli pomocnou látku přípravku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku. Dále jej neužívejte při neprůchodnosti střev, při nesnášenlivosti laktózy a při galaktosemii (vzácné závažné dědičné onemocnění, při němž je vyloučena mléčná strava), protože přípravek obsahuje menší množství laktózy a galaktózy.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Lactulosa Biomedica se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Opatrnosti je třeba u diabetických pacientů, protože přípravek obsahuje menší množství přidružených volných cukrů (maximálně 12 g galaktózy a maximálně 8 g laktózy ve 100 ml sirupu). Při dávkování obvyklém při zácpě nepředstavuje toto množství cukrů pro diabetiky riziko. Obsah galaktózy a laktózy je však třeba vzít v úvahu při jaterních onemocněních, kde se používají vyšší dávky.

V průběhu léčby se doporučuje pít dostatečné množství tekutin.

Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 2 týdny, zácpa může být příznakem jiného závažného onemocnění.

Další léčivé přípravky a přípravek Lactulosa Biomedica

Účinky přípravku Lactulosa Biomedica sirup a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj.

Léky, jejichž uvolňování z lékové formy je závislé na hodnotě pH v tlustém střevě, nemusí dosáhnout plné biologické dostupnosti, protože laktulóza toto pH snižuje.

Při nadměrném používání může podávání laktulózy vést ke zvýšení ztrát draslíku, způsobených jinými přípravky (thiazidová diuretika, kortikoidy, srdeční glykosidy, karbenoxolon, amfotericin).

Přípravek Lactulosa Biomedica s jídlem a pitím

Sirup lze podávat s vodou, čajem nebo ovocnou šťávou.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK LACTULOSA BIOMEDICA UŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávky při zácpě či při potřebě měkké stolice:

Dávkování se upravuje podle individuální odezvy pacienta, obvykle se začíná s vyšší dávkou, která se po třech dnech snižuje.

Dospělí užívají zpočátku 1–3 polévkové lžíce denně, dlouhodobě 2–5 kávových lžiček denně.

Děti od 7 do 15 let zpočátku 1 polévkovou lžíci, pak 1–2 kávové lžičky denně.

Děti od 1 do 6 let 1–2 kávové lžičky denně.

Děti do 1 roku 1/2–1 kávovou lžičku denně.

Při nedostatečném účinku lze dávku zvyšovat. Po dosažení léčebného účinku se podává přiměřeně snížená udržovací dávka.

Obvykle se užívá celá denní dávka najednou po snídani.

Jaterní onemocnění (užívání přípravku doporučuje lékař):

Dávkování určuje lékař, dodržujte přesně jeho pokyny!

Zpravidla se užívá 2–6 polévkových lžic denně, rozděleně ve 3 dávkách po hlavních jídlech; obvykle se léčba začíná nižšími dávkami a postupně se zvyšuje na optimální dávku, při které dochází denně ke 2–3 měkkým stolicím; při vzniku průjmu se dávkování přiměřeně sníží.

U dětí se dávkování obvykle snižuje na polovinu.

Sirup lze podávat s vodou, čajem nebo ovocnou šťávou.

V průběhu léčby se doporučuje pít dostatečné množství tekutin.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Lactulosa Biomedica, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku se ihned poraďte se svým lékařem.

Předávkování se projeví bolestmi břicha a průjmem a následnými ztrátami vody a elektrolytů. Obtíže lze odstranit úpravou dávek nebo dočasným přerušením léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Lactulosa Biomedica

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Zejména na počátku léčby se může objevit nadýmání a plynatost, které však většinou v dalším průběhu léčby mizí.

Při podávání vyšších dávek se může objevit průjem a bolesti nebo křeče v břiše. V těchto případech má být dávkování sníženo. Při podávání vysokých dávek laktulózy po delší dobu může pacient v důsledku průjmů trpět poruchami elektrolytového hospodářství.

Gastrointestinální poruchy (zažívací obtíže): plynatost, nadýmání, bolesti nebo křeče v břiše, nevolnost a zvracení. Při vysokých dávkách průjem.

Abnormální laboratorní nálezy nezařazené jinde: poruchy elektrolytů způsobené průjmy.

Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. JAK PŘÍPRAVEK LACTULOSA BIOMEDICA UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původní, dobře uzavřené lahvi, aby byl přípravek chráněný před světlem a vzdušnou vlhkostí. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku za Použ. do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Lactulosa Biomedica obsahuje

Léčivou látkou je 66,7 g laktulózy ve 100 ml roztoku.

Lactulosi solutio 50% (Lactulosum 66,7 g ve 100 ml sirupu).

Přípravek neobsahuje žádné pomocné látky.

Jak přípravek Lactulosa Biomedica vypadá a co obsahuje toto balení

Lactulosa Biomedica je čirá, nažloutlá až žlutá, sirupovitá kapalina sladké chuti, bez zápachu.

Velikost balení: 250 ml nebo 500 ml sirupu ve skleněné lahvi. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Biomedica, spol. s r. o. Pekařská 8, 155 00 Praha 5

Autor: © svevi
Foto:
© Occupřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata

Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS