Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Macmiror

 


Aktualizováno:

Léky a léčivé byliny

Macmiror patří do skupiny chemoterapeutik používaných k léčbě infekcí. Léčivou látkou přípravku je nifuratel, který vykazuje vysokou účinnost proti mikroorganismům způsobujícím infekce ženských pohlavních orgánů, močového ústrojí a střev. Macmiror se používá k léčbě infekcí ženských pohlavních orgánů, které byly vyvolány bakteriemi, trichomonádami, plísněmi a kvasinkami, a rovněž k léčbě infekcí močového ústrojí a střevních infekcí.

Macmiror příbalový leták

V příbalové informaci naleznete:

 1. Co je Macmiror a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Macmiror užívat
 3. Jak se Macmiror užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Macmiror uchovávat
 6. Další informace
výběr z naší tvorby
pokračování článku

CO JE MACMIROR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Macmiror patří do skupiny chemoterapeutik používaných k léčbě infekcí. Léčivou látkou přípravku je nifuratel, který vykazuje vysokou účinnost proti mikroorganismům způsobujícím infekce ženských pohlavních orgánů, močového ústrojí a střev. Macmiror se užívá k léčbě infekcí ženských pohlavních orgánů způsobených bakteriemi, trichomonádami, plísněmi a kvasinkami, dále k léčbě infekcí močového ústrojí a střevních infekcí způsobených prvoky (améba, giardia).

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MACMIROR UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Macmiror, jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na nifuratel nebo na kteroukoli další složku přípravku. Přípravek není určen pro děti do 5 let. V době užívání přípravku je třeba se vyhnout konzumaci alkoholických nápojů, protože by mohlo dojít k vyvolání nežádoucích účinků, jako jsou návaly horka, malátnost nebo nevolnost. Při léčbě onemocnění ženských pohlavních orgánů by se měl léčení podrobit i sexuální partner, aby se předešlo opakování nebo šíření infekce. Po dobu léčby se nedoporučuje pohlavní styk. Prosím, informujte svého lékaře či lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Během léčby se nedoporučuje požívání alkoholu. Pro podávání přípravku ženám v době těhotenství a kojení musí být zvlášť závažné důvody. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Přípravek nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Macmiror obsahuje sacharosu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

JAK SE MACMIROR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Macmiror přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Podle typu onemocnění je obvyklá dávka přípravku Macmiror následující:

Infekce ženských pohlavních orgánů

 • Dospělí: 1 tableta 3krát denně po dobu jednoho týdne. Léčbu je třeba doplnit lokální léčbou pochvy přípravkem Macmiror complex (vaginální globule nebo vaginální mast).
 • Děti od 10 let: denní dávka je 10 mg/kg tělesné hmotnosti po dobu 10 dnů. Denní dávka by měla být rozdělena do 2 dílčích dávek.

Infekce močového ústrojí

 • Dospělí: 3–6 tablet denně po dobu 1–2 týdnů podle závažnosti infekce.
 • Děti od 6 let: denní dávka je 10–20 mg/kg tělesné hmotnosti a podává se rozdělena do 2 dílčích dávek. Podle rozhodnutí lékaře může být léčebná kúra bez rizika prodloužena či opakována.

Střevní amébiáza (střevní infekce způsobené prvokem améba)

 • Dospělí: 3krát denně 2 tablety po dobu 10 dnů.
 • Děti od 6 let: 3krát denně 10 mg/kg tělesné hmotnosti po dobu 10 dnů.

Střevní giardiáza (střevní infekce způsobená prvokem giardia)

 • Dospělí: 2–3krát denně 2 tablety po dobu 7 dnů.
 • Děti od 5 let: 15 mg/kg tělesné hmotnosti ve 2 dílčích dávkách po dobu 7 dnů. Obvykle se užívá 1–2 tablety denně při jídle.

Dojde-li náhodně k požití větších dávek, vyhledejte ihned lékaře. Jako první opatření se pokuste vyvolat zvracení.

Jestliže jste zapomněl/a užít Macmiror, nikdy nezdvojujte dávku, abyste doplnil/a vynechanou dávku.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i přípravek Macmiror nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, ojediněle se však mohou vyskytnout zažívací obtíže mírného a přechodného charakteru (nevolnost, poruchy trávení, zvracení). Ojediněle se mohou objevit i příznaky přecitlivělosti (vyrážka, kopřivka). Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

JAK MACMIROR UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek neužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Co Macmiror obsahuje: Léčivou látkou je nifuratel 200 mg v 1 obalené tabletě. Pomocnými látkami jsou: rýžový škrob, kukuřičný škrob, mastek, magnesium-stearát, lehký zásaditý uhličitan hořečnatý, želatina, arabská klovatina, upravený montánní vosk, sacharosa, makro-gol 6000, oxid titaničitý (E 171).

Jak Macmiror vypadá a co obsahuje toto balení: Přípravek je ve formě bílých obalených tablet. Balení obsahuje 20 obalených tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci:POLICHEM SA50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Lucembursko Výrobce: DOPPEL FARMACEUTICI S.r.L., 20089 Milano/Rozzano, Itálie. Tato příbalová informace byla naposledy schválena 24. 11. 2010.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Macmiror mast

Přípravek MACMIROR COMPLEX vaginální mast obsahuje jako léčivé látky nifuratel a nystatin. Jejich kombinace umožňuje komplexní léčbu zánětů pochvy způsobených bakteriemi, trichomonádami, kvasinkami a plísněmi a obnovení normálních poměrů poševní flóry. Současně se předchází opakování zánětů, které obvykle následují po zdánlivém uzdravení z primární infekce. Snášenlivost přípravku je velmi dobrá. MACMIROR COMPLEX se používá k léčbě smíšených vaginálních infekcí způsobených bakteriemi, trichomonádami, kvasinkami a plísněmi.

Macmiror tablety

Macmiror por tbl obd 20 x 200 mg. Lék Macmiror se užívá k léčbě infekcí ženských pohlavních orgánů způsobených bakteriemi, trichomonádami, plísněmi a kvasinkami, dále k léčbě infekcí močového ústrojí a střevních infekcí způsobených prvoky (améba, giardia). Lék je pouze na lékařský předpis. MACMIROR COMPLEX se nesmí používat při známé přecitlivělosti na složky přípravku. Pokud máte v tomto směru jakékoliv nejasnosti, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem. Přípravek se nedoporučuje podávat v prvních 3 měsících těhotenství. MACMIROR COMPLEX je obvykle velmi dobře snášen. Ojediněle se mohou vyskytnout případy místní přecitlivělosti, které se projeví zarudnutím nebo svěděním. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku poraďte s lékařem. Vzájemné ovlivnění přípravku MACMIROR COMPLEX s jinými léky není známo.

Dávkování: Dodržujte prosím dávkování, které Vám určil lékař. Obvykle se zavádí do pochvy 2,5 g vaginální masti 1–2x denně po dobu 6–12 dnů podle závažnosti infekce.

Vhodná je kombinace s vaginálními globulemi MACMIROR COMPLEX 500. V tomto případě se doporučuje podávat mast ráno a globuli večer. Při zvlášť úporných infekcích se doporučuje zároveň užívat i tablety MACMIROR.

V některých případech je potřebná i současná léčba sexuálního partnera kombinací masti MACMIROR COMPLEX a tablet MACMIROR. Dávkování určí vždy lékař. Přípravek lze podávat dětem od kojeneckého věku. U dětí do 6 let se podle doporučení lékaře podává nižší dávka. Vaginální mast se zavádí do pochvy pomocí přiloženého dávkovače. Po připevnění dávkovače pomocí závitu na tubu se do něj vytlačí mast až po příslušnou značku, tuba se odpojí, dávkovač se zavede do pochvy a mast se vytlačí. Doporučuje se mast v pochvě rozetřít po co největší ploše. Pro použití přípravku u dětí je v pístu dávkovače tenký aplikátor, který se připevní na dávkovač. Po dobu trvání menstruace je nutno podávání přípravku přerušit a po jejím skončení v léčbě pokračovat. Špinění není překážkou místní léčby.

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Velikost balení: 30 g masti.

Macmiror cena

Cena s DPH je 242,90 Kč, doplatek činí 202 Kč.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, nedovoluje prodej léků na předpis po Internetu. Uvedené léčivé přípravky jsou dostupné pouze v kamenné lékárně na základě lékařského předpisu.

Rozdíl mezi Macmiror a Macmiror complex

Rozdíl mezi přípravky Macmiror a Macmiror complex je v tom, že Macmiror jsou obalené tablety, které se aplikují perorálně, a Macmiror complex je vaginální mast (nebo vaginální kulička), která se aplikuje lokálně.

Macmiror complex 500 cena a doplatek

Vaginální kuličky Macmiror complex 500 stojí 254,70 Kč, doplatek je 42,50 Kč.

Autor: © svevi
Foto:
© Pharmapřidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Macmiror

 jitka

Dobry den chtela bych se zeptat ve stredu jsem bila u lekare opet se mi asi vratil zanet mocaku jelikos jsem chodila casto na zachod a bolelo me v pravem podbrisku a paleni v pochve doktor mi nasadil macmiror tablety po osmi hodinach chci se zeptat jak dlouho trva nez prasky zaberou beru je od patku podbrisku uz me neboli ani nepali pochva ale na zachod hodim porad casto a zacli me bolet i zada

Přiložený obrázek | Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS