Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Nárok na lázně po operaci žlučníku

 


Aktualizováno:

Lázně

Jste po operaci žlučníku? Pak vás asi nepotěší zpráva, že stát seškrtal hrazené lázeňské pobyty. Pojišťovny už vám obvyklenezaplatí ani zotavení po operacích žlučníku, ani jakékoli edukační pobyty, ani několikanásobné doléčování bolavých kloubů. Ministerstvo tím chce ušetřit více než půl miliardy korun.

Režim po operaci žlučníku

Po operaci žlučníku jsou naprosto nutná dietní opatření, která se podobají dietě při onemocnění žaludku a žlučníku, tedy bez nadýmajících potravin, bez přepalovaných tuků, přičemž platí základní pravidla:

 • Jídla konzumujte spíše častěji a v menších dávkách.
 • Dbejte na dostatečné prožvýkání potravy, jezte pomalu a vždy v klidu.
 • Myslete na dostatek tekutin.
 • Postupně během měsíce se pomalu navracejte k normální stravě – ale vždy se tím myslí racionální, odlehčená, zdravá strava bez přepálených tuků s dostatkem ovoce a zeleniny.
 • Doporučuje se pět denních porcí ovoce a zeleniny.
 • Součástí teplých jídel by měla být vždy zelenina, ovoce konzumujte zvlášť, v podstatě jako samostatné jídlo.

Dieta po operaci má být dodržována 4–8 týdnů. Po laparoskopickém výkonu je zpravidla kratší, a to 2–3 týdny. Častým problémem po operaci bývá nadýmání. Nadýmání po jídle vyřeší kapky i přírodní léčba. Pooperační stavy také mnohdy provází citlivost v oblasti operační rány nebo průjmy.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Jaké lázně po operaci žlučníku

Zde je seznam lázní nabízejících zotavení po operaci žlučníku:

 • FRANTIŠKOVY LÁZNĚ AQUAFORUM, A.S.
 • VOJENSKÁ LÁZEŇSKÁ LÉČEBNA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
 • BOHEMIA-LÁZNĚ A.S., SANATORIUM KRIVÁŇ – SLOVAN – Karlovy Vary
 • LÉČEBNÉ LÁZNĚ LUHAČOVICE – SANATORIUM MIRAMARE, S.R.O.
 • LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.
 • LÉČEBNÉ LÁZNĚ KYNŽVART

Kdy vzniká nárok na lázně po operaci žlučníku

Hrazená lázeňská péče je jen v tom případě, když pacienti absolvují skutečně náročnou a komplikovanou operaci, jejíž následky se hůře hojí. Poté jim náleží jednadvacetidenní pobyt, na který musejí nastoupit maximálně rok po operaci.

Dříve platilo, že jednadvacetidenní pobyt bylo možné vcelku lehce o týden prodloužit, nyní je podobná nástavba tvrdě vykoupená. Musí s ní souhlasit revizní lékař, který bude mít jasný důvod, proč tak činí. Jako změna k lepšímu se naopak jeví zkrácení příspěvkové léčby ze tří na dva týdny. Lidé to uvítají především z časových důvodů. Na příspěvkovou léčbu si totiž museli brát dovolenou, a přijít rázem o tři týdny z celkových čtyř či pěti se jim mnohdy nechtělo.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Co udělat pro získání lázní

Lázeňská péče v České republice se rozděluje na dvě základní skupiny, a to na komplexní lázeňskou péči a na příspěvkovou lázeňskou péči. Třetí samostatnou skupinu tvoří lázeňské pobyty pro samoplátce. Tato poslední skupina má v posledních letech vzrůstající tendenci, protože stále více lidí si uvědomuje skutečnost, že je lepší nemocem předcházet, než je následně léčit.

O komplexní nebo příspěvkovou léčbu si můžete požádat, pouze pokud jste občany ČR a jste pojištěni u některé ze zdravotních pojišťoven v ČR.

Lázeňskou léčbu vám doporučí váš ošetřující lékař, který tak jedná většinou na základě vyhodnocení zdravotního stavu u odborníka-specialisty. Vaše první kroky tedy musí vést za odborným lékařem a s doporučením následně za obvodním lékařem. Návrh na lázeňskou péči, ať už komplexní nebo příspěvkovou, pošle váš obvodní lékař pojišťovně. Následně její revizní lékař posoudí splnění podmínek indikačního seznamu.

V indikačním seznamu jsou kromě indikačních skupin nemocí a jim odpovídajících diagnóz také uvedeny typy lázeňské péče, délka léčebného pobytu a možnost lázeňských míst, kde se můžete léčit. Určeny jsou zde i časové limity, dokdy jako pacient po operacích, či úrazech i jiných onemocněních musíte lázeňskou péči nastoupit.

Pokud pojišťovna schválí návrh na komplexní lázeňskou léčbu, odešle ho do příslušných lázní a ty vás následně budou kontaktovat a vyzvou vás k nástupu lázeňské léčby. V případě schválení návrhu na příspěvkovou lázeňskou léčbu je návrh předán pojištěnci a ten si sám s určeným lázeňským zařízením dohodne termín nástupu léčby.

Komplexní lázeňská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění – náklady na vyšetření, ale i ubytování a stravu, případně dopravu (to platí pro pacienty, jejichž zdravotní stav podle ošetřujícího lékaře neumožňuje běžnou dopravu, ale je nutné použít zdravotní služby). Komplexní lázeňská péče se hovorově označuje též jako „křížkové lázně“ či „lázně na křížek“.

U příspěvkové lázeňské léčby hradí zdravotní pojišťovna jen lékařské vyšetření a celé léčení. Ubytování, stravu a dopravu si hradí pojištěnec.

Podmínky pro poskytování a hrazení lázeňské péče stanoví zákon o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. Tou hlavní normou je pak Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé a Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost (vyhláška MZ ČR č. 58/1997 Sb.). Kromě indikačních skupin nemocí a jim odpovídajících diagnóz jsou zde uvedeny typy lázeňské péče, délky léčebných pobytů.

Jestli splňujete podmínky indikačního seznamu, to posoudí nejprve váš lékař, za kterým musí vést vaše první kroky, a následně revizní lékař zdravotní pojišťovny, u které jste pojištěni. Povinností ošetřujícího lékaře je také určit, jak moc je lázeňská léčba naléhavá. Podle splnění podmínek v Indikačním seznamu také revizní lékař rozhodne, jestli vám náleží lázeňská léčba, která bude zdravotní pojišťovnou uhrazena jako komplexní, nebo jako příspěvková.

Komplexní lázeňská péče navazuje na ústavní nebo specializovanou ambulantní zdravotní péči a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. Poskytuje se například po úrazech, po provedených operacích, po srdečních infarktech, ale i při některých chronických chorobách, například při onemocnění diabetem, u artróz nosných kloubů v soustavném léčení, u Bechtěrevovy choroby a podobně. Na komplexní lázeňskou léčbu nastupuje pacient velmi rychle po operaci nebo po odeznění akutních stavů onemocnění.

Příspěvková lázeňská péče se většinou poskytuje u chronických onemocnění, kde se předpokládá opakování lázeňské léčby. Zdravotní pojišťovna v tomto případě hradí vaše vyšetření a léčení, dopravu, ubytování a stravování si platí každý pacient sám. Tato péče bývá standardně poskytována jednou za dva roky.

Základní kontraindikace lázeňské péče najdete v platné vyhlášce č. 2/2015, o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.

Postup:

 1. Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, požádejte svého ošetřujícího lékaře o vypsání návrhu na lázeňskou péči. Ideální je, pokud máte doporučení i od odborného lékaře (rehabilitačního lékaře, gynekologa, onkologa, ...).
 2. Ošetřující lékař navrhne typ lázeňské péče (komplexní nebo příspěvkovou) a místo pobytu. Pamatujte, že máte právo na výběr lázeňského zařízení.
 3. Návrh na lázeňskou léčbu schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Ten může v odůvodněných případech místo navrhované komplexní lázeňské péče schválit příspěvkovou.
 4. S dotazem se můžete obrátit i na vámi vybrané lázně. Zde vám poradí s výběrem vhodného pobytu pro samoplátce v případě, že vám lékař lázně nenavrhne nebo je pojišťovna neschválí.
 5. Nedostali jste lázně? Zkuste se odvolat. Zjistěte si co nejdřív na pobočce nebo telefonicky, proč jste lázně nedostali. Dozvíte se třeba, že jste jen zapomněli přiložit doporučení od specialisty nebo něco nevyplnili. Pak se ihned odvolejte a doplňte odvolání o požadovaný dokument či údaj. Pojišťovna je povinna se k odvolání vyjádřit.

Dostali jste komplexní lázeňskou péči, a lázeňské zařízení po vás přesto chce nějaké doplatky? Za každý den pobytu se platí takzvaný lázeňský poplatek, který činí okolo 15 Kč. Pokud požadujete vyšší standard ubytování, výběrovou stravu nebo jednolůžkový pokoj, také si budete muset připlatit. Ceník doplatků je uveden na internetových stránkách jednotlivých lázeňských zařízení. Pokud dostanete lázně komplexní nebo příspěvkové a chcete si co nejmíň připlácet například za jednolůžkový pokoj, zvolte si termín mimo hlavní lázeňskou sezónu. Doporučuje se využít takzvanou mimosezónu nebo mezisezónu, kdy jsou doplatky na bydlení levnější. Termíny najdete na internetu.

Co vás čeká

Léčení trávicího ústrojí probíhá pod dohledem odborných lékařů a sester, kteří tvoří zkušený a sehraný tým specialistů a profesionálů. Základem léčby je vhodně zvolená dieta a správný pitný režim minerálních pramenů. U akutních a komplikovanějších případů je stanovena nutriční terapeutkou individuální dieta ušitá na míru léčenému klientovi. Vlivem lázeňské léčby se obnovuje správná funkce trávicích orgánů, pacient je proškolen ke správné racionální stravě a nezanedbatelnou roli zde hraje doléčení pooperačních jizev a reflexních změn pohybového aparátu vhodným cvičením, koupelemi, slatinnými zábaly a dalšími lázeňskými procedurami.

Léčení obtíží spojených s trávicí soustavou je například ve Františkových Lázních umožněno hlavně díky rozsáhlému výskytu mimořádně bohatých přírodních léčivých zdrojů. Minerální prameny příznivě ovlivňují zejména chronické nemoci jícnu a žaludku, chronické nemoci tenkého a tlustého střeva, žlučníku a žlučových cest a stavy po operaci těchto orgánů. Nejsilnější síranový (Glauberův) pramen v Evropě se nachází právě ve Františkových Lázních. Díky svým nadmíru příznivým účinkům na funkci trávicí trubice, játra a žlučové cesty patří františkolázeňské minerální vody mezi nejužívanější vody k pitným kúrám obecně. Zejména prameny s vyšším obsahem Glauberovy soli (Glauber III a Glauber IV) jsou vyhledávané hosty s torpidní zácpou. Na doléčení onemocnění žlučníku a jater blahodárně působí Luční pramen. Pooperační anémii příznivě zkorigují prameny s vyšším obsahem železa – Železnatý a Nový pramen. Přebytek žaludečních kyselin a lehčí katary žaludku dobře zaléčí Františkův, Luční a Nový Kostelní pramen.

Indikace:

 • chronické onemocnění žaludku a střev;
 • stavy po střevních infekcích;
 • stavy po operaci žaludku, dvanácterníku, jícnu a střev s postsekčním syndromem endoskopicky ověřeným;
 • chronická onemocnění žlučníku a žlučového traktu s litiázou, pokud je operace kontraindikována, sklerotizující cholangoitis;
 • funkční poruchy žlučového traktu ;
 • stavy po komplikovaných operacích žlučníku a žlučového traktu po stenózu a litiázu žlučových cest

Součástí individuálního léčebného plánu jsou uvedené hlavní a doplňkové procedury. Ty se od sebe liší intenzitou přímého dopadu na zdraví léčeného a také úrovní zátěže pro tělo jako takové. Hlavní proceduru lze absolvovat maximálně jednou denně. Kombinaci a četnost procedur určuje lékař dle aktuálního zdravotního stavu pacienta na vstupní lékařské prohlídce. Zpravidla však léčebný plán obsahuje 18 procedur týdně.

Hlavní procedury:

 • pitná kúra;
 • perličková, vířivá nebo uhličitá koupel;
 • slatinný zábal, který má zejména u pacientů po operacích trávicí trubice projektivní účinek před vznikem srůstů;
 • individuálně zvolený léčebný tělocvik zohledňující aktuální potíže;
 • fyzioterapie.
Doplňkové procedury:
 • elektroterapie, magnetoterapie, biostimul-biolampa nebo ultrazvuk;
 • šlapací bazénky, vířivá koupel dolních končetin a další procedury dle aktuálního zdravotního stavu.


přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Nárok na lázně po operaci žlučníku

 Marie Štorková

Prosím o info:Do propouštěcí zprávy po oper.žlučníku s kamenem (3cm) mi lékař napsal "vhodná komplex.lázeň. terapie cestou PL".Operace snad nebyla nijak komplikovaná, tak jsem se dočetla, že v tom případě asi nárok na komplex.láz.péči není. Já však měla v 01/2020 také zánět žluč.cest, 12 dní na interně, vážnější stav. Jak toto bude posuzováno. Obávám se, že moje PL bude vše dost zlehčovat, nerada totiž píše návrhy na lázně.Tak chci být připravená na jednání s ní s nějakými argumenty. Asi by mi stačil i ten 14 denní příspěvk.pobyt-na ten bych snad nárok měla?----dále mám stav po osteosyntese fract.humeri I.dx.2017-mám po úrazu v pravém rameni 16 cm hřeb a 2x sešroub.humer-byla komplex.lázeň.léčba v 01/2018 - doslechla jsem se že po 2 létech bych mohla opět požádat. Velmi bych potřebovala fyzioter.cvičení na to rameno, cvičím sice,ale ne zdaleka tolik jak mi pomohli fyzioterapeuti v Lázních Vráž. Díky za odpověď.M.Štorková

Počet odpovědí: 3 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata

Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS