Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Polinail

 


Aktualizováno:

Léky a léčivé byliny

Polinail 80 mg/g léčivý lak na nehty je preparát založený na patentované technologii (ONY-TEC) průniku léčivých látek do nehtu. Jedná se o hydroalkoholový roztok hydroxypropylchitosanu, který je dobře rozpustný ve vodě, má vysokou plasticitu a afinitu ke keratinu, podporuje hojení a je vysoce kompatibilní s lidskou tkání. Polinail má lokální antimykotický účinek. Léčivou látkou je ciklopirox (derivát pyridonu).

Recenze na Polinail

Polinail je léčivý lak na nehty, který obsahuje léčivou látku ciklopirox. Antimykotické spektrum ciklopiroxu je široké a zahrnuje dermatofyty, kvasinky, plísně a jiné houby. Minimální inhibiční koncentrace se u většiny dermatofytů (rody Trichophyton, Microsporum, Epidermophyton) a kvasinek (Candida albicans a Candida sp.) pohybuje mezi 0,9 až 3,9 µg/ml.

Po aplikaci na povrch nehtu vytvoří Polinail bezbarvý film propustný pro vlhkost a vzduch, který přilne ke keratinové vrstvě nehtu a umožní snadný a rychlý průnik léčivé látky do substrátu.

Dosud nebyl hlášen žádný případ rezistence k ciklopiroxu.

Polinail 80 mg/g prokazuje dobrou prostupnost keratinem díky ONY-TEC technologii. Po aplikaci léčivého laku na zrohovatělou tkáň se léčivá látka ihned uvolňuje a proniká nehtem. Po dosažení fungicidní koncentrace v místě aplikace se léčivá látka ireverzibilně váže na buněčné stěny mykotických buněk a inhibuje tak látky potřebné k buněčné syntéze a respiračnímu řetězci. Velmi malé množství ciklopiroxu je absorbováno systémově (<2 % aplikované dávky, hladiny v krvi sledované v dlouhodobé studii dosahovaly 0,904 ng/ml (n = 163) a 1,144 ng/ml (n = 149) po 6 a 12 měsících léčby). Léčivo je tedy aktivní zejména na lokální úrovni a riziko možných interakcí s normálními tělesnými funkcemi je zanedbatelné.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Použití

Polinail je indikován na mírné až středně závažné mykotické infekce nehtů způsobené dermatofyty a/nebo jinými vláknitými houbami citlivými na ciklopirox, pokud není zasaženo nehtové lůžko.

Léčivý lak na nehty je určen pro lokální podání na nehty rukou, nohou a na přiléhající kůži kolem nehtu (perionychium, hyponychium).

Pokud není doporučeno jinak, nanáší se Polinail na umytý a osušený postižený nehet/nehty v tenké vrstvě jednou denně. Léčivý lak na nehty má být nanesen na celou nehtovou ploténku a 5 mm okolní kůže a pod volný konec nehtu. Polinail je třeba nechat asi 30 sekund schnout. Ošetřené nehty se nesmí dalších alespoň 6 hodin mýt, proto se doporučuje aplikace večer před spaním. Po uplynutí této doby mohou následovat obvyklé hygienické návyky.

Polinail není nutné odstraňovat žádnými rozpouštědly či abrazivy (pilníky), stačí nehty pečlivě umýt vodou. Pokud nejsou nehty dostatečně omyty, může se na jejich povrchu objevit po několika dnech léčby bílá vrstva. Tu je možné odstranit pomocí pečlivého umytí neutrálním mýdlem, a pokud je to nezbytné, i použitím kartáčku na nehty nebo houbičkou. V případě, že dojde k nechtěnému odstranění laku umytím, může být lak opět nanesen.

Doporučuje se pravidelné odstraňování volných částí nehtů a onycholytického materiálu kleštičkami na nehty.

V léčbě je nutno pokračovat až do úplného mykologického a klinického vyléčení, kdy znovu roste nehet zdravý. Obvykle léčba infekce nehtů rukou trvá 6 měsíců, zatímco u nehtů nohou 9 až 12 měsíců.

Až po 4 týdnech od ukončení léčby má být provedena mykologická kultivace, aby nedošlo k případné interferenci kultivovaných reziduí s aktivní látkou.

Jelikož se jedná o přípravek pro lokální podání, není třeba jiné dávkování pro zvláštní skupiny populace.

Pokud infekce nereaguje na léčbu přípravkem Polinail anebo je jeden a více nehtů na rukou či nohou zasažen v rozsáhlé míře, doporučuje se zvážit doplňující perorální léčbu.

Doba trvání onemocnění, rozsah infekce (postižení nehtové ploténky) a tloušťka nehtů mohou ovlivnit výsledky léčby.

Pacienti s anamnézou diabetu, poruch imunity, onemocnění periferních cév, poraněných, bolestivých nebo vážně poškozených nehtů, poruch kůže, jako je psoriáza nebo jakákoliv jiná chronická porucha kůže, edému, dýchacích poruch (syndrom žlutého nehtu) se mají před zahájením léčby poradit s lékařem.

Pokud dojde k hypersenzitivní reakci, musí být terapie přerušena a reakce adekvátně léčena.

Podobně jako u všech lokálních přípravků určených pro léčbu onychomykóz má být zvážena doplňující systémová terapie v případě postižení více nehtů (>3 nehty), nebo v případě, že je zasažena více než polovina nehtu nebo je postiženo nehtové lůžko a v případě predisponujících faktorů, jako jsou diabetes mellitus a poruchy imunity.

U pacientů s inzulin-dependentním diabetem nebo diabetickou neuropatií musí být zváženo riziko odstranění uvolněného infikovaného nehtu odborným zdravotníkem nebo pacientem.

Během čištění nehtu je nutno se vyvarovat kontaktu s oblastí očí a sliznic. Polinail 80 mg/g léčivý lak na nehty je určen pouze k zevnímu podání.

Na léčené nehty nepoužívejte současně jiné laky na nehty nebo jiné kosmetické přípravky. Polinail obsahuje cetylstearyl alkohol, který může způsobit lokální kožní reakce, jako je například kontaktní dermatitida.

Cena Polinailu

Polinail 80 mg/g lak na nehty je určen pouze k zevnímu podání. Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí v oborech dermatovenerologie, dětská dermatovenerologie a korektivní dermatologie, a který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.

  • Orientační prodejní cena je 506,18 Kč.
  • Orientační doplatek činí 374,79 Kč.
  • Započitatelný doplatek je 19,21 Kč.
  • Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) je 19,21 Kč.
výběr z naší tvorby
pokračování článku

Porovnání Loceryl versus Polinail

Léčba onychomykóz je vždy dlouhodobá, trvá cca 9–12 měsíců, u těžších postižení, starších a nemocných osob je často nutná i terapie kombinovaná. Léčbu pomocí perorálních antimykotik je nutné doplnit antimykotiky externími, ve formě krémů, roztoků, sprejů či laků, případně je vhodné doplnit i nekrvavou ablací postižené nehtové ploténky mastmi s čtyřicetiprocentním obsahem močoviny. V posledních letech prokazují studie vyšší efektivitu lokální terapie onychomykóz po předchozí úspěšné ablaci nehtové ploténky externy obsahujícími 40 % močoviny pod okluzivním obvazem. Léčebné laky jsou velmi oblíbené lokální antimykotické léky s jednoduchou aplikací. Nicméně terapie nehtů na rukou stále trvá 6 měsíců a nohou 9–12 měsíců.

Loceryl

Loceryl je 5% léčivý lak na nehty, který je vázán na recept. Účinnou látkou je amorolfin, což je derivát morfolinu s antimykotickou a fungistatickou aktivitou, který byl zaveden v roce 1981. Inhibuje syntézu ergosterolu na dvou úrovních: inhibicí delta 14 reduktázy a delta 7–8 izomerázy, která ovlivňuje syntézu patogenní membrány, vyčerpává ergosterol a zamezuje netypickým sférickým sterolům hromadit se v houbových cytoplazmatických membránách.

Amorolfin je účinný proti dermatofytům (Trichophyton spp. , Microsporum spp., Epidermophyton spp.), Kvasinkám (Candida spp., Cryptococcus spp., Malassezia spp.), některým plísním (Alternaria spp., Hendersonula spp., Scopulariopsis spp.) a jiným patogenním houbám (Cladosporium, Coccidioides, Histioplasma, Sporothrix), ale ne proti bakteriím s výjimkou Actinomyces.

Koncentrace amorolfinu se při odpaření rozpouštědla zvyšuje z 5 % na 27 %. Farmakokinetické vlastnosti umožňují dobrý průnik nehtem do nehtového lůžka a absorpce účinné látky do oběhu je velmi nízká. Amorolfin lze detekovat v nehtu po dobu asi 2 týdnů; přičemž většina druhů hub je citlivá na svou nízkou koncentraci. Léčba amorolfinem by měla pokračovat, dokud není dosaženo klinické a mykologické léčby. Doba léčby závisí na závažnosti a místě infekce a růstu nehtové ploténky, obvykle však trvá 6–12 měsíců. Hodnocení účinnosti léčby se doporučuje každé 3 měsíce.

Amorolfinový lak se nanáší jednou nebo dvakrát týdně na vyčištěnou nehtovou ploténku a nechá se 3–5 minut zaschnout. K odstranění přípravku by neměla být používána organická rozpouštědla. Mohou být pozorovány nežádoucí účinky, jako je erytém, pálení, změna barvy nehtů a onycholýza.

Polinail

Polinail: Nová technologie ONY‑TEC zajišťuje rychlejší a vyšší průnik účinné látky do nehtu a jednoznačně zlepšuje účinnost léčby onychomykóz. Polinail se jednoduše aplikuje, nezapáchá, není viditelný a jako léčivo, které je k dostání na lékařský předpis, má i výhodnou cenu.

Dávkování spočívá v aplikaci léčiva jednou denně, konkrétně večer před spaním, a to po dobu 6 až 12 měsíců, přičemž jedno balení vydrží na 3 měsíce. Při smytí je nutné jej znovu natřít. Aplikuje se na celý nehet, okolní pokožku i pod nehet a nechává se 30 sekund zaschnout.

Vnímat však ciklopirox pouze jako antimykotikum by znamenalo značné podcenění jeho vlastností. Spektrum antimikrobního působení zahrnuje jak některé gramnegativní, například Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, tak grampozitivní bakterie, z nichž lze jmenovat kupříkladu Staphylococcus aureus, skupinu Streptococcus spp., Brevibacterium spp., Corynebacterium spp. nebo Propionibacterium acnes.

Amorolfin 5% a laky na nehty ciclopirox 8% se běžně používají při lokální léčbě onychomykózy. Tyto léčebné laky mohou být použity samotně nebo v kombinaci s perorálními fungicidními činidly. Amorolfin a ciklopirox jsou cennými terapeutickými možnostmi, jejich použití v monoterapii by však mělo být omezeno. Správná penetrace amorolfinu a ciklopiroxu nehtovou ploténkou je zajištěna transungualními systémy pro dodávání léčiv. Ačkoli amorolfin a ciklopirox mají odlišný způsob účinku, oba vykazují širokou antimykotickou aktivitu. Použití antifungálních laků na nehty v kombinaci s perorálními činidly, jako je terbinafin a itrakonazol, zvyšuje účinnost antimykotické terapie.

Autor: © Mgr. Světluše Vinšová
Foto:
© Angeli

odkaz na článek

. Polinail [online]. ČeskéNemoci.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata


Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS