Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Přírodní léčba cholesterolu

 


Aktualizováno:

Zdravý styl

Zvýšená hladina cholesterolu byla v minulosti zaznamenávána zejména u starších lidí, ale v posledních letech se ukazuje, že touto chorobou trpí stále větší množství mladých jedinců, mezi něž patří dokonce i menší děti. Vysoká hladina cholesterolu v krvi představuje poměrně nebezpečné onemocnění, které by se rozhodně nemělo podceňovat. Existuje mnoho příčin této choroby, k nejčastějším se řadí především nesprávná životospráva.

Hodnoty cholesterolu

Jestliže hovoříme o zvýšených hodnotách cholesterolu, jedná se o hodnoty vyšší než 5 mmol/l krve. Zvýšená hladina cholesterolu nebolí ani se nijak neprojevuje, dá se zjistit pouze vyšetřením krve. Cholesterol sám o sobě není příčinou zanesených cév a potažmo infarktu, viníkem je nesprávný způsob našeho stravování a špatný životní styl.

Celkový cholesterol je všechen cholesterol v krvi (nerozlišuje se LDL a HDL, viz níže).

Správná hodnota cholesterolu: pod 5,16 mmol/l krve.

Hraniční hodnoty cholesterolu: 5,16–6,18 mmol/l krve.

Vysoký cholesterol: více než 6,18 mmol/l krve.

LDL cholesterol se někdy označuje jako zlý cholesterol. Jeho nadbytečné množství v krvi způsobuje usazování cholesterolu v cévách, kde se pak tvoří sklerotické pláty.

Správná hodnota LDL cholesterolu: pod 3,4 mmol/l krve.

HDL cholesterol se někdy označuje jako hodný cholesterol. Má příznivý vliv na náš organismus, neboť zbavuje krev nadbytečného cholesterolu. Působí proti tvorbě sklerotických plátů.

Správná hodnota HDL cholesterolu: nad 1,4 mmol/l krve (dá se říci, že čím více tím lépe).

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Přírodní snížení cholesterolu

Co s vysokým cholesterolem? Obecně se doporučuje, aby každý člověk chodil na pravidelné lékařské kontroly, na jejichž základě lze zjistit, jak na tom daný jedinec s cholesterolem je. Na základě výsledků se poté přistupuje k úpravě celé životosprávy (jak jídelníčku, tak životního stylu). Jen tak se totiž zaručeně zbavíte vysoké hladiny cholesterolu, čímž zabráníte vzniku chorob s ním spojených. K nejobávanějším onemocněním se řadí ischemická choroba srdeční a hned za ní následuje ateroskleróza. Jak se zbavit cholesterolu? Úpravou jídelníčku, která je skutečně nezbytná. Nejedná se však o úpravu jídelníčku na několik dní, dieta a obecně správné stravování se musí dodržovat dlouhodobě. A to je pro celou řadu lidí téměř nemožné. Nízkocholesterolovou dietu většinou doplňují i léky, které se obvykle nasazují ve chvíli, kdy je hladina cholesterolu skutečně vysoká.

Podle hustoty se rozlišují tři hlavní třídy lipoproteinů:

 1. Vysokodenzitní lipoprotein (HDL): tvoří jej shluky o velikosti zhruba 10 nm obsahující převážně apolipoprotein A1 uvolňující cholesterol do jater; vysoký podíl cholesterolu v séru vázaný v HDL je známkou dobré schopnosti vyloučit nadbytečný cholesterol z organismu.
 2. Nízkodenzitní lipoprotein (LDL): vzniká v játrech, má velikost okolo 20 nm, obsahuje apolipoprotein B odpovědný za ukládání cholesterolu; hlavně ve VLDL jako důsledek štěpení triglyceridu, váže se na membránový receptor.
 3. Velmi nízkodenzitní lipoprotein (VLDL): lipoprotein o velikosti 30 až 80 nm a o velmi nízké hustotě, syntetizuje se v játrech a část ve střevech, má velký náklad TG (triglyceridů) a nejmenší množství apoproteinů.

Vitamíny na snížení cholesterolu

Vitamín C má schopnost recyklovat oxidovaný vitamín E a pomáhá při neutralizaci hydroperoxidových radikálů, čímž jedinci poskytuje silnou ochranu před onemocněním srdce a cév. Hydroperoxidové radikály snižují hladinu vitamínu E a oxidují špatný cholesterol (LDL) a krevní tuky (tedy potenciální spouštěcí faktory pro tvorbu aterosklerotických plátů v cévách). Vitamín C též zabraňuje akumulaci lipoproteinu A v postižených tepnách (lipoprotein A nosí a shromažďuje cholesterol v tepnách a brání rozpouštění krevních sraženin). Vytváření plátů se urychluje, pakliže se setká LDL cholesterol s lipoproteinem A. Vitamín C dále zvyšuje hladinu dobrého cholesterolu (HDL), který zrychluje odvod LDL cholesterolu z tepen. Dodáváním vitamínu C tělu můžeme snížit i celkový cholesterol a krevní tlak, vyšší dávky vitamínu C jsou spojovány s nízkou hladinou krevních cukrů. Cukrovka představuje rizikový faktor onemocnění srdce a cév vzhledem k vysokému počtu glykací (to jest poškození způsobené vazbou cukru na tělesné proteiny). Glykace může kromě jiného poškodit integritu cév a narušit mechanismus, jenž kontroluje produkci cholesterolu v játrech. Suplementace vitamínem C glykaci významně snižuje.

Extrakt z olivových listů bojuje proti endoteliální dysfunkci, a to na více úrovních. Zvyšuje produkci oxidu dusnatého, signální molekuly, která pomáhá relaxovat krevní cévy. Snižuje produkci a aktivitu molekul známých jako matrix metaloproteinázy (MMP). Nadměrná aktivita MMP totiž doslova rozpouští gelu podobnou substanci, jež drží buňky pohromadě, čímž se cévní stěna stává náchylnou k poškození plakem. Extrakt pomáhá také předcházet oxidaci cholesterolu LDL, který v prvních stadiích přispívá k rozvoji aterosklerózy. Oxidovaný LDL cholesterol spouští zánět a poškozuje tepny. Extrakt z olivových listů má cílené protizánětlivé účinky.

Ve vodě rozpustná vláknina je lepkavá a s vodou vytváří gel. Pomáhá udržovat hladinu krevního cukru tím, že zpomaluje jeho vstřebávání do krve. Zároveň chelatuje toxické těžké kovy ve střevech. Rozpustná vláknina rovněž pomáhá udržovat normální hladinu cholesterolu, neboť váže žlučové kyseliny a tím způsobuje větší odbourávání cholesterolu na žlučové kyseliny.

Vitamín B3 (neboli niacin) upravuje vysoký krevní tlak a snižuje škodlivý LDL cholesterol. Vitamín B4 (neboli kyselina listová) snižuje hladinu homocysteinu. Vitamín B12 (neboli kobalamin) snižuje hladinu homocysteinu a snižuje riziko srdečních onemocnění. Homocystein působí na buňky jako jed: napadá cévní stěny, vyvolává v nich zánět a zdrsňuje je. A právě v těchto místech má pak LDL cholesterol možnost se ukládat ve formě plaku a způsobovat tak arteriosklerózu. Z uvedeného vyplývá, že cholesterol a homocystein jsou nebezpeční „partneři“, poněvadž zapříčiňují různá onemocnění a dřívější stárnutí. Snižování množství homocysteinu má proto velký význam při zjištění zvýšené hladiny špatného cholesterolu.

Česnek má širokou škálu pozitivních vlivů na srdce a cévy, a to zejména díky obsahu sloučenin síry (allicin a jeho metabolity). Výzkum prokázal, že česneková suplementace snižuje hladinu celkového cholesterolu a zlepšuje poměr mezi HDL a LDL. Dále se objevily důkazy o schopnosti česneku snižovat krevní tlak. To je spojeno s vlastností rostlin redukovat shlukování krevních destiček.

Beta-glukan je polysacharid získávaný z buněčných stěn pekařských kvasinek, ovsa, ječmene a z mnoha medicinálních hub (například maitake). Beta-glukany snižují hladinu cholesterolu a podporují imunitu. Aby došlo k poklesu hladiny cholesterolu, používalo se v klinických testech 2 900 až 15 000 mg beta-glukanu denně. Pro zlepšení funkcí imunitního systému nebyla zatím vědecky stanovena doporučená denní dávka. Výrobci beta-glukanů obvykle doporučují 50 až 1 000 mg přípravku denně (na lačno).

Vitamín E neutralizuje hydroperoxidové radikály, jež oxidují LDL (špatný) cholesterol a krevní tuky a tím zvyšují riziko aterosklerózy a onemocnění srdce a cév. Tento vitamín současně zvyšuje hladinu HDL (dobrého) cholesterolu, je-li nízká, dále zlepšuje odbourávání LDL a fibrinu (protein účastnící se tvorby krevních uzávěrů), zabraňuje srážení krevních destiček a vytváření trombů (cévních uzávěrů) a pomáhá obnovovat normální srdeční rytmus (reguluje odpověď srdečního svalu na vápník). Mnoho studií potvrdilo, že vitamín E představuje značnou prevenci onemocnění srdce a cév.

Černý čaj je skutečným zázrakem, shodli se američtí odborníci, kteří lahodnému nápoji přiřkli plus i v otázce regulace cholesterolu. Popíjení černého čaje totiž podle jejich zjištění dokáže vyrovnat zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi. Jeden šálek denně navíc také ochrání tělo před srdečními chorobami a možným infarktem. Lidem, kteří popíjeli černý čaj po dobu alespoň tří týdnů, poklesla v krvi hladina lipoproteinu (špatný cholesterol) o sedm až jedenáct procent, což je výborný výsledek.

Zelený čaj snižuje celkový cholesterol a zlepšuje cholesterolový profil (to jest snížení zlého LDL cholesterolu a zvýšení dobrého HDL cholesterolu). Zelený čaj chrání též srdečně-cévní systém tím, že snižuje shlukování krevních destiček. Ochraňuje rovněž LDL cholesterol před poškozením oxidací. Zelený čaj zvyšuje antioxidační aktivitu krve.

Rybí tuk, v němž se nacházejí omega-3 mastné kyseliny, taktéž snižuje hladinu cholesterolu. Brání usazování tuku v cévách. Ačkoli se obvykle upřednostňují čerstvé potraviny, v tomto případě jsou vhodnější potravinové doplňky. Kapsle s rybím tukem totiž na rozdíl od čerstvých ryb neobsahují olovo, rtuť, kadmium a jiné těžké kovy. Užíváme-li léky, jež snižují vysoký cholesterol, měli bychom se také poohlédnout po potravinových doplňcích s koenzymem Q10, jelikož léky na vysoký cholesterol často negativně ovlivňují hladinu tohoto důležitého koenzymu.

Lecitin má schopnost navázat na sebe cholesterol a následně jej rozpustit. Pomáhá tak při transportu tuků v těle a rozpouští již vytvořené cholesterolové usazeniny. Mimo jiné je také dobrým pomocníkem při snižování hmotnosti a při optimalizaci krevního tlaku. Lecitin najdeme v játrech, vaječných žloutcích či arašídech a sójových bobech. Na našem trhu je lecitin k dostání i v kapslích pro ty, kteří uvedené potraviny nekonzumují v dostatečném množství.

Alkaloidy vilkakory (mitrafylin, rhynchofylin a hirsutin) snižují krevní tlak a mají vasodilatační účinek (rozšiřují cévy). Rhynchofylin dále zabraňuje shlukování krevních destiček, pomáhá předcházet trombóze (ucpání cév), snižuje srdeční frekvenci a krevní cholesterol.

Kurkuma je lepší ve srovnání s lékem Atorvastatin, jenž snižuje hladinu cholesterolu.

Aloe vera může podpořit snižování hladin sérového cholesterolu, sérových triglyceridů a sérových fosfolipidů, když jsou zvýšené. Tyto látky totiž zřejmě akcelerují ukládání tukových substancí ve velkých a středních tepnách, včetně věnčitých tepen srdce.

Nejprospěšnější dávkování:

 • vitamín C – 2 gramy denně;
 • vitamín E (suchá forma) – 400 IU denně;
 • beta-karoten – 25 000 IU denně.

Lidé, kteří užívají oba vitamíny i beta-karoten ve zmíněných dávkách současně, nezaznamenávají žádné vedlejší účinky. Tyto tři látky jsou netoxické i při vyšším dávkování. To však neplatí pro ostatní vitamíny.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Jak rychle snížit cholesterol

Je několik věcí, které můžeme pro úpravu (snížení) hladiny cholesterolu sami udělat. Tím zároveň učiníme i maximu pro naše cévy a srdce. Začít můžeme konzumací ovoce a zeleniny, což jsou vynikající potraviny pro srdce i mozek. Obsahují totiž vlákninu, jež pomáhá snižovat hladinu cholesterolu v krvi. Stejný účinek mají i celozrnné potraviny.

Omega-3 nenasycené mastné kyseliny se nacházejí v mnoha potravinách. Nejvíce nám prospěje jejich konzumace ve formě ryb. Losos a tuňák (a to i konzervovaný) představují ideální zdroj těchto kyselin. Ryby bychom měli obecně konzumovat dvakrát až třikrát týdně. Omega-3 mastné kyseliny nalezneme také v sójových bobech, ve vlašských ořeších a ve lněném semínku. Pozor si musíme dávat na příjem rybího tuku ve formě potravinových doplňků, poněvadž ty mohou způsobit problémy se srážlivostí krve. Jejich užívání je tudíž vhodné konzultovat s lékařem. Konzumace ořechů (především vlašských ořechů a mandlí) má pozitivní účinek na snižování hladiny cholesterolu. Protože ale obsahují velké množství tuků, doporučuje se maximálně hrst oříšků denně.

Rovněž dostatek pohybu pomůže snížit LDL cholesterol, a to až o 10 %. Postačí svižná procházka každý den, nemusíte chodit do fitcentra. Podstatné je, aby byl pohyb pravidelný. Pro snížení cholesterolu je dále důležité nekouřit. Střídmé pití alkoholu (ženy jednu skleničku denně, muži až dvě skleničky) může v boji proti vysoké hladině cholesterolu také pomoci. Stejně tak pití zeleného čaje účinkuje při redukci cholesterolu.

Za základ snižování hladiny cholesterolu lze považovat vyhýbání se nasyceným tukům. To však neznamená vyhýbat se vajíčkům a jiným na cholesterol bohatým potravinám. Tyto potraviny totiž ve skutečnosti radikálně nenavyšují náš cholesterol. Opravdovým problémem je nasycený tuk, proto vyměňte máslo za margarín, klasický rostlinný olej nahraďte olejem olivovým, jezte bílé maso a ryby a podobně.

Potraviny snižující hladinu cholesterolu

 1. Čekanka patří k nejúčinnějším bylinkám, jelikož působí léčivě na mnoho civilizačních chorob. Konzumace čekanky vede k omezení ukládání tuků a snížení hladiny cholesterolu. Tuky jsou navázány a odvedeny z těla dříve, než se stihnou uložit. Čekanka představuje i výbornou prevenci rakoviny tlustého střeva. Dále zamezuje ukládání nebezpečných kovů v těle, stimuluje činnost žlučníku, jater a slinivky a působí detoxikačně. Čekanku můžeme použít do zeleninových salátů, ale pouze nezelené světlé listy, které nejsou hořké. Čekanka se hodí i k zapékání nebo jako příloha k masovým pokrmům.
 2. Borůvky jsou výborné ovoce, také však pomáhají snižovat množství cholesterolu a cukru v krvi. Může za to především antioxidant pterostilben. Obsahem živin a cenných látek se borůvky řadí k nejhodnotnějšímu ovoci. Dopřát si můžeme jak borůvky naše, tak borůvky kanadské. Podobné účinky mají i brusinky. Pakliže chcete z borůvek získat maximum, zamrazte je.
 3. Cibule je tradiční zelenina, jež obsahuje mnoho cenných látek. V kuchyni je opravdu nedocenitelná, stejně jako při snižování cholesterolu. Cibulový nápoj: Šťávu z 300 gramů cibule smícháme s půllitrem bílého vína a osladíme 100 gramy medu. Každý večer si pak dopřejeme jednu skleničku tohoto nápoje.
 4. Kotvičník má zcela výjimečný obsah účinných látek a široké možnosti využití. Směs fytosterolů, kterou obsahuje, patří v přírodě k nejefektivnějším. Kromě jiného dokáže snížit hladinu tuků v krvi. Užívá se například při ischemické chorobě srdeční, ateroskleróze a vysokém krevním tlaku. Zajímavostí je, že tato bylina dokáže zvýšit hladinu testosteronu u mužů a estrogenu u žen. Kotvičník není vhodný pro těhotné nebo kojící ženy a pro děti. Tinktura z kotvičníku: Hrst sušeného nebo čerstvého kotvičníku dáme do uzavíratelné nádoby a zalijeme alkoholem, nejlépe šedesátiprocentním. Necháme stát na tmavém místě při pokojové teplotě 14 dní. Každý den protřepeme. Poté přecedíme a můžeme začít užívat v množství 2–4 kávové lžičky denně.
 5. Lněné semínko představuje jednak skvělou zdravou svačinku, jednak zdroj tělu prospěšných látek, především kyseliny linolenové, jež pomáhá odstraňovat cholesterolové usazeniny z cév. Lněná semínka můžete „zobat“ mezi jídly nebo si z nich udělat nápoj. Nápoj z lněného semínka: 2 polévkové lžíce lněného semínka zalijeme půllitrem vroucí vody a necháme stát hodinu a půl. Poté vypijeme.
 6. Česnek lze opravdu považovat za všelék. Co se týče cholesterolu, česnek dokáže snížit hladinu špatného cholesterolu, zvýšit hladinu dobrého cholesterolu a zlepšit stav cév. Jako prevence by se měly jíst 1–2 stroužky denně, přičemž česnek je třeba prolisovat, podrtit nebo pořádně rozkousat, aby se účinné látky náležitě uvolnily do těla. Existují i potravinové doplňky s česnekovým výtažkem, ty však zdaleka nedosahují síly čerstvého česneku.
 7. Pohanka má úžasný vliv na cévy a krevní oběh. Obsahuje rutin neboli vitamín P (účinný například při křečových žilách), další vitamíny, antioxidanty, aminokyseliny i mastné kyseliny. A právě mastné kyseliny mají v těle důležitou roli při snižování hladiny škodlivého cholesterolu. Pohanková kaše: 70 gramů pohanky lámanky zalijeme půllitrem vody a přivedeme k varu. Vaříme asi 8 minut bez míchání (pozor na vzkypění), poté promícháme a ještě chvíli povaříme. Přidáme 20 gramů sušeného sójového nápoje, pokrájené datle, špetku skořice a dosladíme javorovým sirupem.
 8. Přeslička rolní obsahuje křemík, který se podílí na zlepšování stavu nehtů, pokožky a vlasů. Křemík také pomáhá snižovat hladinu cholesterolu a má příznivý vliv na krevní oběh. Přeslička bývá součástí čajů snižujících cholesterol, ale koupíme ji i ve formě extraktu nebo kapek. Nevhodná je v těhotenství nebo ve vysokých dávkách. Čaj z přesličky: 1 lžičku přesličkové natě vaříme 5 minut ve čtvrtlitru vody. Pak necháme louhovat 15 minut a scedíme. Čaj má hořkou chuť, proto je dobré po jeho konzumaci vypít i sklenici vody.
 9. Pýr bývá považován za obtížný plevel, přitom se však jedná o léčivou rostlinu. Sbírá se jeho kořen a oddenek. Pomáhá při detoxikaci (odplavuje usazeniny a toxiny z těla), čistí ledviny a močové cesty. Nás však zajímá látka inositol, jež se v pýru nachází, protože právě ona pomáhá snižovat hladinu cholesterolu. Odvar z pýru: 2 lžičky sušeného pýru zalijeme čtvrtlitrem studené vody, přivedeme k varu a povaříme 10 minut. Slijeme a několikrát denně popíjíme. Odvar z pýru by se měl užívat pravidelně a dlouhodoběji.
 10. Psyllium je přírodní rozpustná vláknina, která se získává z jitrocele indického. Psyllium pomáhá doplnit denní potřebu vlákniny, je výborné i při redukčních dietách a taktéž pomáhá snížit hladinu cholesterolu. Psyllium lze přidat do jídla i pití. Nemá žádnou chuť, proto není problém s jeho konzumací.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Co zvyšuje hladinu cholesterolu

Nezdravá strava

Hodnoty cholesterolu zvyšuje strava bohatá na nasycené tuky, které najdeme především v živočišných potravinách (hovězí, vepřové a telecí maso, mléko, vejce, máslo a sýry). Nasycené tuky se ukrývají také v průmyslově zpracovaných potravinách, jež obsahují kokosový nebo palmový olej a kakaové máslo. Změna stravovacích návyků může pomoci snížit hladinu cholesterolu. Červené maso zkuste nahradit rybami a jezte stravu bohatou na vlákninu, tedy celozrnné potraviny, zeleninu a ovoce.

Nadváha

Nadváha a obezita představují celosvětový problém, neboť zapříčiňují řadu obtíží a chorob. Kromě jiného významně přispívají ke zvyšování hladiny cholesterolu v krvi. Nadváhu většinou způsobují špatné stravovací návyky a nedostatek pohybu, ale existují i další příčiny, a sice poruchy metabolismu, užívání některých léků, psychické faktory nebo hormonální vlivy.

Nedostatek pohybu

Nedostatek fyzické aktivity může zvyšovat hladinu špatného cholesterolu (LDL) a naopak snižovat hladinu prospěšného cholesterolu (HDL). Chcete-li udržet hodnoty cholesterolu v normě, nezapomínejte na pravidelný tělesný pohyb (chůze, běh, plavání nebo jízda na kole). Ideální je v podstatě jakýkoli aerobní pohyb trvající alespoň 30 minut nejméně 3krát týdně.

Věk a pohlaví

Čas nezastavíme a pohlaví také (většinou) nezměníme. Proto je dobré vědět, že už po dvacátém roce života se hladiny cholesterolu začínají přirozeně zvyšovat. Obecně u mužů se hladiny cholesterolu stabilizují po padesátce, u žen zůstávají poměrně nízké až do přechodu, poté se zvyšují zhruba na stejnou úroveň jako u mužů.

Celkové zdraví

Pravidelné lékařské prohlídky zahrnující odběry krve a měření hodnot cholesterolu vám mohou zachránit život. Existují také nemoci, které se podílejí na zvýšené hladině cholesterolu, například cukrovka, snížená funkce štítné žlázy, onemocnění jater či ledvin nebo chronické onemocnění slinivky. Koncentraci cholesterolu mohou zvyšovat i některé léky (gestageny, diuretika, betablokátory nebo kortikoidy).

Rodinná historie

Určitou roli v otázce množství cholesterolu může hrát i dědičnost. Jestli se tedy objevily vysoké hladiny cholesterolu ve vaší rodinné historii, riziko vyššího cholesterolu hrozí i vám. V případě genetické příčiny je většinou zapotřebí užívat léky na snížení hladin cholesterolu, změna stravovacích návyků či zvýšená tělesná aktivita totiž obvykle nestačí.

Kouření a alkohol

Kromě toho, že vás kouření může zabít, snižuje také hodnoty dobrého cholesterolu. To je další důvod, proč by měl člověk přestat kouřit. Ke zvyšování hladin cholesterolu v krvi rovněž přispívá nadměrná konzumace alkoholu.

Dieta na cholesterol

Při dietě, jež má pomoci snížit množství cholesterolu v krvi, se omezují potraviny, které zvyšují LDL cholesterol. Jedná se zejména o potraviny živočišného původu.

Potraviny nevhodné při dietě: smetana, máslo, sýry, tučné mléčné výrobky, sádlo, slanina, uzeniny, tučné maso, vnitřnosti, žloutky, měkkýši a korýši, smažené pokrmy, sůl (solíme omezeně), alkohol.

Potraviny vhodné při dietě: ovoce a zelenina, luštěniny, celozrnné výrobky, kuřecí maso, ryby, mléčné výrobky (jogurty do 3 % tuku, sýry do 20 % tuku), olivový olej a rostlinné oleje.

Pokrmy nepřipravujeme smažením, ale upřednostňujeme dušení, pečení a grilování. Správnou stravu bychom měli doplnit dostatkem spánku a pravidelným pohybem. Dále je důležité dostatečně pít, vyhýbat se alkoholu a nekouřit. Pakliže máte vyšší váhu, měli byste zhubnout a poté si váhu hlídat.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Cholesterol v potravinách

Bez cholesterolu se žít nedá, avšak jeho nadbytek organismu škodí, a to tím, že může zanášet naše cévy. Cévy se poškozují, zmenšuje se jejich světlost a tím průchodnost, což se označuje jako ateroskleróza. Z tohoto důvodu zvyšuje vysoká hladina cholesterolu riziko infarktu myokardu, arteriální trombózy a nedostatečného prokrvování končetin. Jako doporučená denní dávka cholesterolu se uvádí 300 mg.

Neměli bychom konzumovat více než tři celá vejce týdně, bílky lze jíst bez omezení (cholesterol je obsažen pouze ve žloutku). Jak již bylo výše řečeno, upřednostňovat bychom měli nízkotučné mléčné výrobky a méně tučné druhy mléka. Měli bychom snížit spotřebu uzenin, paštik, vnitřností a zabijačkových produktů. Používejme rostlinné oleje (olivový, slunečnicový...). Snažme se omezit spotřebu sladkostí, cukrovinek a moučníků. V neposlední řadě je důležité zajistit dostatečné množství vlákniny ve stravě. Vláknina v organismu na sebe váže cholesterol a odvádí jej z těla ven. Vlákninu najdeme například v celozrnném pečivu, zelenině, ovoci, semínkách a klíčkách.

Autor: © svevi

Foto: © BruceBlaus

odkaz na článek

. Přírodní léčba cholesterolu [online]. ČeskéNemoci.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů

Přírodní léčba cholesterolu

 Jaro Kovaříček

Dosti zastaralá rada! Proti vejcím mluvili někteří lékaři ještě tak před deseti léty, teď už to odvolali, neb to byla blbost. Také máslo je zdravější než margarin, to dá rozum. Důležitý je pohyb, není třeba to přehánět; a také se nepřejídat. A hlavně být v pohodě, tedy nenechat se moc lekat těmi lékaři.

Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět

Omega3

 Marika

V rodině problémy s cholesterolem máme a to nejsme nikdo tlustý, jíme docela zdravě, ani alkoholu nijak neholdujeme. Geny jsou potvory. A protože třeba já opravdu nemusím ryby, kde je zdravá Omega3, která je na cholesterol dobrá, doplňuju si Omega3 tím, že beru kapsle MaxiCor s výtažkem s mořských ryb. A ten cholesterol se drží, zrovna minulý týden jsem byla na prohlídce.

Počet odpovědí: 4 | Zobrazit odpovědi | Stálý odkaz | Odpovědět

Cholesterol

 Emilie

Při preventivní prohlídce jsem měla lehce vyšší cholesterol...a tak jsem hned začala něco dělat. Více se hýbu, omezila jsem sladké a uzeniny, piju zelený čaj a beru Maxicor, abych tělu dodala omega 3 mastné kyseliny, protože rybí tuk je důležitý! Cítím se mnohem lépe!

Počet odpovědí: 0 | Stálý odkaz | Odpovědět


Témata


Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS