Informace od zdravotní sestry

MENU

  

NEMOC DNA

  

HEMOROIDY

  

ODVODNĚNÍ ORGANISMU

  

LÁZNĚ

  

Účinky piracetamu

 


Aktualizováno:

Léky a léčivé byliny

Piracetam se používá k podpůrné léčbě zeslabených kognitivních (poznávacích) funkcí mozku starších osob. Tyto problémy se projevují zhoršením paměti, snížením schopnosti se soustředit, nižší úrovní bdělosti, změnami nálady, závratěmi, zanedbáváním hygienických návyků a poruchami chování.

Účinky piracetamu

Piracetam mohou užívat dospělí a děti školního věku (od 6 let). Na doporučení lékaře se Piracetam užívá:

 • k léčbě vývojové dyslexie (obtíže se čtením a psaním) u dětí, kterou nelze vysvětlit nedostatkem intelektu, omezeným nadáním, nedostatkem školního vzdělání nebo nevyhovujícími rodinnými a sociálními podmínkami;
 • k usnadnění učení a zlepšení paměťových funkcí;
 • k léčbě cévních mozkových příhod a následků po cévní mozkové příhodě;
 • k léčbě poruch vědomí a závratí vyvolaných úrazem, otravou nebo poruchou prokrvení mozku;
 • k léčbě kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů bez hybného efektu).
výběr z naší tvorby
pokračování článku

Charakteristika léku

Piracetam příznivě ovlivňuje látkovou výměnu nervových buněk, u zátěžových stavů zvyšuje využití glukózy a kyslíku buňkami centrální nervové soustavy, zvyšuje průtok krve mozkem a zlepšuje takzvané tokové vlastnosti krve (snižuje viskozitu krve a usnadňuje průtok krve cévami).

Kontraindikace léku

Přípravek Piracetam se nesmí používat při přecitlivělosti na piracetam nebo na pomocné látky obsažené v tomto přípravku. Dále se nesmí užívat při poruše krevní srážlivosti, při těžkém krvácení a před velkým chirurgickým výkonem. Pouze ze zvlášť závažných důvodů smí přípravek užívat nemocní s psychomotorickým neklidem (zvýšená pohybová aktivita, podrážděnost).

U pacientů s nedostatečnou funkcí ledvin bude při užívání léku Piracetam lékař pravidelně vyšetřovat krev. Pacienti s těžkou nedostatečností ledvin nesmí Piracetam užívat. Lékaře informujte i tehdy, pokud se některý ze stavů uvedených níže u vás vyskytne teprve v průběhu léčení tímto přípravkem.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Nežádoucí účinky léku

Ačkoliv je při užívání podle návodu přípravek obvykle dobře snášen, mohou se při jeho užívání vyskytnout následující nežádoucí účinky. Příležitostně se objevuje zvýšená pohybová aktivita, poruchy spánku a nespavost, nervozita, depresivní nálady, úzkost, agresivita, obtíže ze strany zažívacího ústrojí (nevolnost, zvracení, bolesti břicha) a přibývání na váze. Zřídka se objevuje závrať, dochází k poklesu nebo vzestupu krevního tlaku, zvýšení libida a sexuální dráždivosti. Pouze ojediněle může dojít při léčbě Piracetamem ke spavosti a k alergickým reakcím (zarudnutí kůže, návaly horka, svědění, nadměrné pocení, nebo i celkové těžké reakce z přecitlivělosti, takzvaná anafylaktická reakce).

Upozornění

U nemocných léčených protikřečovými látkami je nutné v jejich podávání pokračovat i tehdy, když léčba Piracetamem vedla k subjektivnímu zlepšení. Pokud se u vás při užívání přípravku (podávání přípravku dětem) objeví některý z výše uvedených nežádoucích účinků nebo jiná neobvyklá reakce, informujte o tom svého lékaře; ten posoudí jejich závažnost a rozhodne o případných opatřeních. Při prvních známkách přecitlivělosti na piracetam přerušte užívání přípravku Piracetam (lék nesmí být znovu podán) a vyhledejte lékaře.

Interakce

Účinky Piracetamu a účinky jiných, současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by měl být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže vám bude jiný lékař předepisovat nebo doporučovat další lék, informujte ho, že již užíváte Piracetam.

Dříve než začnete současně s přípravkem Piracetam užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s ošetřujícím lékařem.

Při současném užívání (podávání dětem) Piracetamu a léků, které povzbuzují centrální nervový systém, léků užívaných při některých duševních poruchách (takzvaná neuroleptika) a hormonů štítné žlázy (používaných při snížené funkci štítné žlázy – hypothyroidismu) může dojít k zesílení účinku na centrální nervový systém a ke zvýšení pohybové aktivity, podrážděnosti, zmatenosti a poruchám spánku. Toto se může týkat nejen léků užitých současně, ale i léků užitých před krátkou dobou.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Těhotenství a kojení

Nepředpokládá se užívání přípravku v době těhotenství a při kojení (nejsou tedy zkušenosti s podáváním piracetamu v průběhu těhotenství a při kojení); otěhotní-li pacientka v průběhu léčení přípravkem Piracetamem, musí o této skutečnosti neprodleně informovat lékaře.

Dávkování

Pokud lékař nedoporučí jinak, užívají dospělí pacienti obvykle 2krát denně 1 potahovanou tabletu Piracetamu (2,4 g piracetamu/den). Výhradně na doporučení lékaře může být dávka zvýšena až na 2 tablety 2krát denně (4,8 g piracetamu/den). Tato dávka by neměla být překročena. Mezi jednotlivými dávkami musí být zachován časový odstup nejméně 4 hodiny.

Při podávání Piracetamu jako podpůrného léku u dětí a mladistvých při poruchách čtení a psaní (legasthenie) určuje dávkování vždy lékař, obvykle se podává 2krát denně 1 potahovaná tableta a 1krát denně 1/2 potahované tablety Piracetamu. Délku léčení tímto přípravkem u dětí a mladistvých stanoví lékař, obvykle se doporučuje podávat Piracetam po dobu 3 měsíců. Piracetam se užívá pokud možno při jídle nebo bezprostředně po něm a zapíjí se sklenicí tekutiny (například ovocné šťávy).

Pouze na doporučení lékaře užívají přípravek pacienti s onemocněním ledvin. Dávky přípravku stanoví lékař podle stupně poškození ledvin.

výběr z naší tvorby
pokračování článku

Upozornění

Piracetam může u jednotlivých pacientů odlišným způsobem ovlivňovat reaktivitu a tím i schopnost řídit motorová vozidla a vykonávat ostatní činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a soustředění. Toto je nutné mít na paměti zejména na začátku léčení a při zvyšování dávky přípravku. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 8 týdnů.

Jestliže se do 4 týdnů příznaky onemocnění nezlepší, nebo se naopak zhorší, či se vyskytnou nežádoucí účinky nebo nějaké neobvyklé reakce, poraďte se o dalším užívání přípravku s lékařem. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se také poraďte s lékařem. Kyselina sorbová obsažená v pomocné látce tohoto přípravku pod názvem dimetikonová emulze dráždí kůži a může způsobit její záněty.

Varování

Piracetam nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu, musí být uchováván mimo dosah dětí.

Dostupnost piracetamu

Piracetam se nachází v těchto lécích:

Chytré přírodní léky

Tyto vitamínové (přírodní) doplňky jsou vhodné při užívání piracetamu:

 • omega-3 mastné kyseliny
 • mučenka kvetoucí
 • kurkuma
 • theanin (aminokyselina zeleného čaje)

5 způsobu tréninku mozku

 • Mozek můžete trénovat pomocí počítačové myši, když ji budete držet v druhé ruce než jste zvyklí.
 • Dalším účinným tréninkem je používání analogových hodin, které se musí používat vzhůru nohama.
 • Noste hodinky na opačném zápěstí.
 • Vyhněte se nepříjemným slovům v rozhovoru.
 • Žvýkejte žvýkačky, protože stimulují mozkovou činnost.

Autor: © Jakub Vinš
Foto:
© meat

odkaz na článek

. Účinky piracetamu [online]. ČeskéNemoci.cz, . .přidejte sem svůj komentář

Něco Vám není jasné? Zeptejte se na to ostatních. Určitě Vám pomohou.
K zeptání použijte tento formulář.


Nadpis / Dotaz
Jméno
E-mail
Sdělení

Všechna políčka formuláře je třeba vyplnit!
E-mail nebude nikde zobrazen.

přehled komentářů
K článku zatím nebyl napsán žádný komentář.

Témata


Zajímavé články

ČeskéNemoci

O nás

Kontakt

Ochrana osobních údajů a cookies

SiteMAP

RSS